Powiat m. Rybnik,  Rybnik,  Śląskie

POIG.04.01.00-24-105/09-03 Innowacyjne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i wdrożenie

POIG.04.01.00-24-105/09-03 Innowacyjne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i wdrożenie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-24-105/09-03

Tytuł projektu: Innowacyjne układy wydechowe do samochodów osobowych – badania i wdrożenie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Wartość ogółem: 26264892

Wydatki kwalifikowalne: 21528600

Dofinansowanie: 8611440

Dofinansowanie UE: 7319724

Nazwa beneficjenta: Tenneco Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią

NIP beneficjenta: 5261879614

Kod pocztowy: 44-203

Miejscowość: Rybnik

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/28/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/1/2013


POIG.04.01.00-24-066/09-05 System automatycznego sterowania kompleksem ścianowym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-24-066/09-05

Tytuł projektu: System automatycznego sterowania kompleksem ścianowym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Zabrze

Gmina: M. Zabrze

Wartość ogółem: 18752858

Wydatki kwalifikowalne: 13237700

Dofinansowanie: 5295080

Dofinansowanie UE: 4500818

Nazwa beneficjenta: KOPEX Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 6340126849

Kod pocztowy: 40-172

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013


POIG.04.01.00-24-088/09-00 Opracowanie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy system kontrolno-pomiarowy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-24-088/09-00

Tytuł projektu: Opracowanie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy system kontrolno-pomiarowy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Gmina: M. Bielsko-Biała

Wartość ogółem: 121700

Wydatki kwalifikowalne: 82500

Dofinansowanie: 41250

Dofinansowanie UE: 35062.5

Nazwa beneficjenta: EVATRONIX SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5470052391

Kod pocztowy: 43-300

Miejscowość: Bielsko-Biała

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/16/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/20/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.04.01.00-14-198/09-06 Standaryzacja elektronicznych formatów odczytu dużych dokumentów dla urządzeń mobilnych (e-reading)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-14-198/09-06

Tytuł projektu: Standaryzacja elektronicznych formatów odczytu dużych dokumentów dla urządzeń mobilnych (e-reading)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 146400

Wydatki kwalifikowalne: 120000

Dofinansowanie: 0

Dofinansowanie UE: 0

Nazwa beneficjenta: e-Kiosk S.A.

NIP beneficjenta: 8951827513

Kod pocztowy: 00-838

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/27/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013reszczyński, wynalazki 19 wieku prezentacja, flaga podlasia, długoterminowa deklaracja dostawcy, czy warto uczyć się rosyjskiego, 81 kierunkowy, porady psychologiczne, urszula kasprzak wzrost, tarnów onet, zdj do legitymacji studenckiej, kodeks pracy, skrót de, filozofia kartezjusza, fundusz technologii i innowacji, apd umcs lublin, tester manualny kurs online, ośrodek sercowy, osadnictwo, zwierzętarnia, pkb polski 2014, producent świec zapachowych…