Powiat m. Rybnik,  Rybnik,  Śląskie

POIG.04.01.00-24-026/09-04 Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki

POIG.04.01.00-24-026/09-04 Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-24-026/09-04

Tytuł projektu: Innowacyjny sposób zagospodarowania osadów ściekowych celem spełnienia wymagań dyrektyw Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska i energetyki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Gmina: M. Rybnik

Wartość ogółem: 458520

Wydatki kwalifikowalne: 458520

Dofinansowanie: 183408

Dofinansowanie UE: 155896.8

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP beneficjenta: 6422664990

Kod pocztowy: 44-210

Miejscowość: Rybnik

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Rybnik

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.04.01.00-18-033/09-08 „Most w 3 miesiące” – wdrożenie technologii polimerobetonów – IniTech I

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-18-033/09-08

Tytuł projektu: „Most w 3 miesiące” – wdrożenie technologii polimerobetonów – IniTech I

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Tarnobrzeg

Gmina: M. Tarnobrzeg

Wartość ogółem: 14773324.86

Wydatki kwalifikowalne: 11841977.03

Dofinansowanie: 7100186.22

Dofinansowanie UE: 6035158.29

Nazwa beneficjenta: INTOP Tarnobrzeg Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8671003691

Kod pocztowy: 39-400

Miejscowość: Tarnobrzeg

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Tarnobrzeg / Powiat tarnobrzeski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/15/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/8/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2013


POIG.03.03.01-00-023/09-04 Finansuj.pl

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.01-00-023/09-04

Tytuł projektu: Finansuj.pl

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 3757545

Wydatki kwalifikowalne: 3757545

Dofinansowanie: 3757545

Dofinansowanie UE: 3193913.25

Nazwa beneficjenta: Fundacja Obserwatorium Zarządzania

NIP beneficjenta: 7010000181

Kod pocztowy: 00-586

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/28/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2011


POIG.03.01.00-00-020/10-05 Wsparcie innowacyjnych projektów z biotechnologii. bioinformatyki oraz komputerowych modeli sieci neuronowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-020/10-05

Tytuł projektu: Wsparcie innowacyjnych projektów z biotechnologii. bioinformatyki oraz komputerowych modeli sieci neuronowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 8353910.08

Wydatki kwalifikowalne: 8343652.54

Dofinansowanie: 8343652.54

Dofinansowanie UE: 7092104.66

Nazwa beneficjenta: MicroBioLab sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 6762344563

Kod pocztowy: 31-038

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014instrukcja magazynowa w przedsiębiorstwie produkcyjnym, artykuły prawne, ustawa o ceidg, skierowanie do lekarza medycyny pracy, miziołek, urzad gminy czudec, burza umcs, 7 zasad zarządzania jakością, płyty metalowe 2017, perfekt warszawa, mariano, w poniższym tekście opisującym główne porty morskie w polsce, ścieżka rozwoju zawodowego, system totalitarny, wyższa szkoła finansów i zarządzania warszawa, niedobór rynkowy, kurs zarządcy nieruchomości, deneka umcs, 732 jaka siec, studia podyplomowe psychologia wrocław…