Gdynia,  Pomorskie,  Powiat m. Gdynia

POIG.04.01.00-22-014/09-09 Inteligentny system wizyjny IVS jako innowacja na globalnym rynku robotyki przemysłowej.

POIG.04.01.00-22-014/09-09 Inteligentny system wizyjny IVS jako innowacja na globalnym rynku robotyki przemysłowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-22-014/09-09

Tytuł projektu: Inteligentny system wizyjny IVS jako innowacja na globalnym rynku robotyki przemysłowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 112740

Wydatki kwalifikowalne: 101520

Dofinansowanie: 0

Dofinansowanie UE: 0

Nazwa beneficjenta: AIC Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5862071615

Kod pocztowy: 81-577

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2013

Data zakończenia realizacji: 6/30/2013


POIG.04.01.00-22-009/08-09 Przestrzenne zobrazowanie obiektów podwodnych w czasie rzeczywistym – ARGOOS 3D (73) PKWiU – 73.10.1

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-22-009/08-09

Tytuł projektu: Przestrzenne zobrazowanie obiektów podwodnych w czasie rzeczywistym – ARGOOS 3D (73) PKWiU – 73.10.1

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Gmina: M. Gdynia

Wartość ogółem: 231800

Wydatki kwalifikowalne: 190000

Dofinansowanie: 0

Dofinansowanie UE: 0

Nazwa beneficjenta: ENVIA Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5840300959

Kod pocztowy: 81-451

Miejscowość: Gdynia

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdynia

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Nie

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/27/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.04.01.00-08-005/09-11 Badanie i wdrożenie reaktora ciekłometalicznego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-08-005/09-11

Tytuł projektu: Badanie i wdrożenie reaktora ciekłometalicznego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Gmina: Świebodzin

Wartość ogółem: 1225818

Wydatki kwalifikowalne: 941339.23

Dofinansowanie: 648937.46

Dofinansowanie UE: 551596.84

Nazwa beneficjenta: AMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9271839280

Kod pocztowy: 66-200

Miejscowość: Chociule

Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat świebodziński

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/9/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/24/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.04.01.00-18-018/09-14 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji form wtryskowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-18-018/09-14

Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji form wtryskowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Gmina: Trzebownisko

Wartość ogółem: 2377044.05

Wydatki kwalifikowalne: 2050000

Dofinansowanie: 1230000

Dofinansowanie UE: 1045500

Nazwa beneficjenta: Zelnar Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8131022176

Kod pocztowy: 36-002

Miejscowość: Tajęcina

Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat rzeszowski

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/12/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/3/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2013


POIG.03.03.02-00-080/11-00 Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania dla spółki poprzez emisję akcji na rynku NewConnect

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-080/11-00

Tytuł projektu: Pozyskanie zewnętrznego dofinansowania dla spółki poprzez emisję akcji na rynku NewConnect

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 200490

Wydatki kwalifikowalne: 147000

Dofinansowanie: 73500

Dofinansowanie UE: 62475

Nazwa beneficjenta: Yellow Hat Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 7010264750

Kod pocztowy: 02-574

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/20/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 5/19/2011

Data zakończenia realizacji: 2/29/2012karolina dobrowolska, na czym polega powszechny obowiązek obrony, konto onet pl logowanie, światłowód zastosowanie, postaw sie w roli osoby słuchającej nauczyciela na lekcji, personalizm, szaranowicz twitter, wpisz obok opisów rodzajów bezrobocia litery którymi oznaczono ich nazwy, co to erasmus, jednym z produktów przetwórstwa ropy naftowej jest, kiedy wybory 2020, mapa co to jest, jak usunąć szum ze zdjęcia, daszczuk umcs, gwo praca, djembe, zdrowy język, miesien zebaty tylny gorny, zapoznaj się z przytoczonym poniżej fragmentem artykułu prawnego, kroński…