Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.04.01.00-14-001/09-05 Wsparcie projektu celowego eDOK oraz wsparcie wdrożeń wyników tego projektu.

POIG.04.01.00-14-001/09-05 Wsparcie projektu celowego eDOK oraz wsparcie wdrożeń wyników tego projektu.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-14-001/09-05

Tytuł projektu: Wsparcie projektu celowego eDOK oraz wsparcie wdrożeń wyników tego projektu.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 135492

Wydatki kwalifikowalne: 69600

Dofinansowanie: 27840

Dofinansowanie UE: 23664

Nazwa beneficjenta: BETACOM SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 5271022097

Kod pocztowy: 01-377

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2012


POIG.04.01.00-12-001/09-04 NOWA GENERACJA ROZJAZDÓW SZYNOWYCH OTRZYMYWANYCH METODĄ ODLEWANIA ZE STALIWA BAINITYCZNEGO

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-12-001/09-04

Tytuł projektu: NOWA GENERACJA ROZJAZDÓW SZYNOWYCH OTRZYMYWANYCH METODĄ ODLEWANIA ZE STALIWA BAINITYCZNEGO

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 12619680

Wydatki kwalifikowalne: 8544000

Dofinansowanie: 5126400

Dofinansowanie UE: 4357440

Nazwa beneficjenta: Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe Bieżanów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6792767699

Kod pocztowy: 30-858

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/22/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/9/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2013

Data zakończenia realizacji: 3/31/2014


POIG.03.03.02-00-220/11-00 Zakup usług doradczych dla Certus Capital sp. z o. o. w celu pozyskania inwestorów zewnętrznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-220/11-00

Tytuł projektu: Zakup usług doradczych dla Certus Capital sp. z o. o. w celu pozyskania inwestorów zewnętrznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Gmina: M. Wrocław

Wartość ogółem: 166652.7

Wydatki kwalifikowalne: 135490

Dofinansowanie: 67745

Dofinansowanie UE: 57583.25

Nazwa beneficjenta: Certus Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 8971743506

Kod pocztowy: 50-075

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/30/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/5/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012dorota wysocka-schnepf, aktywność fizyczna a zdrowie, uprawnienia e1, film dla kobiet, kelm, tendinopatia barku, motyw rodziny w literaturze, zdzolsztyn, postawy wobec niepełnosprawności, włosy duchowe msp, umcs rektorskie, więzadło obłe wątroby, ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa, geneza islamu…