Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.04.01.00-12-014/08-08 Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo PKWiU 52.48.13-00.00

POIG.04.01.00-12-014/08-08 Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo PKWiU 52.48.13-00.00

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-12-014/08-08

Tytuł projektu: Automatyczna identyfikacja pojazdów za pomocą rozpoznawania numerów tablic rejestracyjnych/tekstu ze strumieni wideo PKWiU 52.48.13-00.00

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.04.00.00

Działanie: POIG.04.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 173130

Wydatki kwalifikowalne: 84150

Dofinansowanie: 57375

Dofinansowanie UE: 48768.75

Nazwa beneficjenta: AUTOID POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6792588301

Kod pocztowy: 31-353

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/23/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/9/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011


POIG.03.03.01-00-032/09-06 Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.01-00-032/09-06

Tytuł projektu: Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9023370

Wydatki kwalifikowalne: 9023370

Dofinansowanie: 9023370

Dofinansowanie UE: 7669864.5

Nazwa beneficjenta: Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

NIP beneficjenta: 9512248392

Kod pocztowy: 02-792

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/27/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2013zygmunt dolata, wlasciwosci cial stalych, pkb per capita polska 2019, spostrzeżenie, 1 kg ile to ton, kursy online, danuta borczyk, prawo upadłościowe i naprawcze 2019, rebuild, odstąpienie od umowy zawartej pod wpływem błędu wzór, parp dla samozatrudnionych, upadek firmy krzyżówka, kurs spawacza kielce, rozszerzalność temperaturowa, zakazany długopis instrukcja, baza usług rozwojowych operatorzy, pzu ubezpieczenie indywidualne, co to franczyza, zoonoza, zasady podatkowe…