Opole,  Opolskie,  Powiat m. Opole

POIG.03.03.02-00-166/11-03 Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie kapitału udziałowego i upublicznienie

POIG.03.03.02-00-166/11-03 Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie kapitału udziałowego i upublicznienie

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-166/11-03

Tytuł projektu: Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez pozyskanie kapitału udziałowego i upublicznienie

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Gmina: M. Opole

Wartość ogółem: 200200

Wydatki kwalifikowalne: 193200

Dofinansowanie: 96600

Dofinansowanie UE: 82110

Nazwa beneficjenta: DS CHANNEL POLSKA S.A.

NIP beneficjenta: 7543020631

Kod pocztowy: 45-321

Miejscowość: Opole

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat m. Opole

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/20/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/16/2012

Data zakończenia realizacji: 7/15/2013


POIG.03.03.02-00-059/09-00 Invest Remex – debiut na NewConnect

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-059/09-00

Tytuł projektu: Invest Remex – debiut na NewConnect

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Wartość ogółem: 170800

Wydatki kwalifikowalne: 140000

Dofinansowanie: 70000

Dofinansowanie UE: 59500

Nazwa beneficjenta: Invest Remex Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 9492124177

Kod pocztowy: 42-200

Miejscowość: Częstochowa

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Częstochowa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/1/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/1/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 11/23/2009

Data zakończenia realizacji: 6/30/2010


POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat pyrzycki

Gmina: Przelewice

Wartość ogółem: 23775.26

Wydatki kwalifikowalne: 23775.26

Dofinansowanie: 23775.26

Dofinansowanie UE: 20208.97

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014które państwa należą do unii europejskiej, studia podyplomowe torun, usos web umcs, katalog 5/2019, metody amortyzacji, wstęp pracy magisterskiej, umcs politologia, ewolucja teorii zarządzania, kadry i płace od podstaw książka pdf, granty, per aspera ad astra, pwsz kalisz praktyki, przedszkole archidiecezjalne olsztyn, władysław warneńczyk, dochód rodziny, instagram magda wójcik, w mieszaninie wodoru i azotu użytej do syntezy amoniaku…