Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.03.03.02-00-107/10-00 Debiut nowoczesnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na NewConnect

POIG.03.03.02-00-107/10-00 Debiut nowoczesnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na NewConnect

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-107/10-00

Tytuł projektu: Debiut nowoczesnego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych na NewConnect

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 227225

Wydatki kwalifikowalne: 227225

Dofinansowanie: 113612.5

Dofinansowanie UE: 96570.63

Nazwa beneficjenta: GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP beneficjenta: 1080003709

Kod pocztowy: 00-193

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/26/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 5/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011


POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat wrzesiński

Gmina: Nekla

Wartość ogółem: 17118.19

Wydatki kwalifikowalne: 17118.19

Dofinansowanie: 17118.19

Dofinansowanie UE: 14550.46

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.03.03.02-00-045/10-02 Rozwój przedsiębiorstwa CENTRUM DYSTRYBUCJI EXCELLENCE poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-045/10-02

Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa CENTRUM DYSTRYBUCJI EXCELLENCE poprzez pozyskanie inwestorów zewnętrznych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Gmina: Stryków

Wartość ogółem: 264450

Wydatki kwalifikowalne: 215000

Dofinansowanie: 107500

Dofinansowanie UE: 91375

Nazwa beneficjenta: CENTRUM DYSTRYBUCJI EXCELLENCE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7331312783

Kod pocztowy: 95-010

Miejscowość: Tymianka-Lipa

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat zgierski

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/15/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/6/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012


POIG.03.03.02-00-076/10-01 Profesjonalne doradztwo przy pozyskaniu inwestorów zewnętrznych przez TFI Quercus

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-076/10-01

Tytuł projektu: Profesjonalne doradztwo przy pozyskaniu inwestorów zewnętrznych przez TFI Quercus

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 236690

Wydatki kwalifikowalne: 144930

Dofinansowanie: 72465

Dofinansowanie UE: 61595.25

Nazwa beneficjenta: Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

NIP beneficjenta: 1080003520

Kod pocztowy: 00-400

Miejscowość: Warszawa

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 5/25/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/15/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011


POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat kartuski

Gmina: Sulęczyno

Wartość ogółem: 18723.02

Wydatki kwalifikowalne: 18723.02

Dofinansowanie: 18723.02

Dofinansowanie UE: 15914.57

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014bezpieczeństwo międzynarodowe, test gallupa po polsku, polska agencja turystyczna, działalność przemysłowa, celkar b2b, departament funduszy europejskich, olszewska monika, fundusze europejskie kujawsko pomorskie, wrzesien po ang, podaj przykłady gospodarczego wykorzystania ekosystemów naturalnych, pierwszy us lublin, parp kapitał obrotowy, baier, film rosyjski 2018, wyższa szkoła bankowa toruń, którzy, tłumaczenie niemiecki…