Konarskie,  Powiat poznański,  Wielkopolskie

POIG.03.03.02-00-047/09-01 Doradztwo dla Małkowski – Martech Sp. z o.o. w drodze na rynek New Connect

POIG.03.03.02-00-047/09-01 Doradztwo dla Małkowski – Martech Sp. z o.o. w drodze na rynek New Connect

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-047/09-01

Tytuł projektu: Doradztwo dla Małkowski – Martech Sp. z o.o. w drodze na rynek New Connect

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.03.00

Poddziałanie: POIG.03.03.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 439810

Wydatki kwalifikowalne: 360500

Dofinansowanie: 180250

Dofinansowanie UE: 153212.5

Nazwa beneficjenta: MAŁKOWSKI MARTECH Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 1230029611

Kod pocztowy: 62-035

Miejscowość: Konarskie

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat poznański

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/30/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 10/7/2009

Data zakończenia realizacji: 12/22/2010


POIG.03.01.00-00-095/13-05 INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-095/13-05

Tytuł projektu: INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim Parku Naukowo – Technologicznym

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Gmina: M. Lublin

Wartość ogółem: 9965161.36

Wydatki kwalifikowalne: 9890000

Dofinansowanie: 8891110

Dofinansowanie UE: 7557443.5

Nazwa beneficjenta: Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.

NIP beneficjenta: 7122914578

Kod pocztowy: 20-262

Miejscowość: Lublin

Województwo: Lubelskie

Powiat: Powiat m. Lublin

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/24/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/24/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/10/2015


POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat szamotulski

Gmina: Kaźmierz

Wartość ogółem: 10698.87

Wydatki kwalifikowalne: 10698.87

Dofinansowanie: 10698.87

Dofinansowanie UE: 9094.04

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat nakielski

Gmina: Szubin

Wartość ogółem: 26049.42

Wydatki kwalifikowalne: 26049.42

Dofinansowanie: 26049.42

Dofinansowanie UE: 22142.01

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014kość sitowa rysunek, ptp mielec, godziny pracy listopad 2019, 30 po angielsku, członkowie rodziny po francusku, projekt wprowadzenia nowego produktu na rynek, spadkobiercy ustawowi, filharmonia lubelska, optimum konsumenta, agos, cokolwiek myślisz pomyśl odwrotnie pdf, ekonomia umcs plan, ug plany zajęć, zespół piramidowy, agencje rządowe w polsce, samoakceptacja test, rynek pracodawcy, swps prawo opinie, mam talent 2020…