Dolnośląskie,  Powiat m. Wrocław,  Wrocław

POIG.03.01.00-00-020/09-09 Akademicki Inkubator Innowacyjności

POIG.03.01.00-00-020/09-09 Akademicki Inkubator Innowacyjności

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-020/09-09

Tytuł projektu: Akademicki Inkubator Innowacyjności

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 4630298.54

Wydatki kwalifikowalne: 4587727.4

Dofinansowanie: 4587727.4

Dofinansowanie UE: 3899568.29

Nazwa beneficjenta: Data Techno Park Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 8992547331

Kod pocztowy: 53-135

Miejscowość: Wrocław

Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat m. Wrocław

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/16/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 3/31/2013


POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Lubuskie

Powiat: Powiat żarski

Gmina: Jasień

Wartość ogółem: 21397.74

Wydatki kwalifikowalne: 21397.74

Dofinansowanie: 21397.74

Dofinansowanie UE: 18188.08

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014wnioski mazowiecki pl, obrona woli, polska islandia, analiza wskaźnikowa bilansu, usos uph siedlce, sentencje maksymy przysłowia z podanych przykładów, budowa makroskopowa drewna, urząd statystyczny katowice, zgłoszenie sporu zbiorowego do pip wzór, adecco poland sp. z o.o., bioenergoterapeuta szczecin, tomek miał 360 zł oszczędności, terapia skoncentrowana na kliencie, pomocy…