Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06

Tytuł projektu: POMERANUS SEED

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie

Powiat: Powiat jeleniogórski

Gmina: Kowary

Wartość ogółem: 11095.12

Wydatki kwalifikowalne: 11095.12

Dofinansowanie: 11095.12

Dofinansowanie UE: 9430.85

Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości

NIP beneficjenta: 8512242911

Kod pocztowy: 70-466

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw

Forma prawna: fundacja

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2014


POIG.02.03.00-14-084/13-02 ONKO.SYS – Kompleksowa infrastruktura informatyczna dla badań nad nowotworami

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-14-084/13-02

Tytuł projektu: ONKO.SYS – Kompleksowa infrastruktura informatyczna dla badań nad nowotworami

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 27616299.74

Wydatki kwalifikowalne: 27616299.74

Dofinansowanie: 27616299.74

Dofinansowanie UE: 23473854.78

Nazwa beneficjenta: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie

NIP beneficjenta: 5250008057

Kod pocztowy: 02-781

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.02.03.01-00-016/09-04 Rozbudowa i rozwój infrastruktury sieciowo-serwerowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jako centrum naukowo-badawczego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.01-00-016/09-04

Tytuł projektu: Rozbudowa i rozwój infrastruktury sieciowo-serwerowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie jako centrum naukowo-badawczego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie: POIG.02.03.01

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 2123621.48

Wydatki kwalifikowalne: 2123621.48

Dofinansowanie: 2123621.48

Dofinansowanie UE: 1805078.26

Nazwa beneficjenta: Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

NIP beneficjenta: 6750001952

Kod pocztowy: 31-571

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/17/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/17/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/11/2010

Data zakończenia realizacji: 2/25/2011wneip uth radom, zapytaj anię, kinga kwiecień instagram, unicorns, netto brutto po angielsku, wykreśl z każdego z poniższych zestawów obiekt geograficzny który nie pasuje do pozostałych, działalność gospodarcza rejestracja, autor kapitału krzyżówka, czytanie ze zrozumieniem angielski a2 pdf, #koronawirus, uś podyplomowe, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych 2020, lajfy.pl, berkowicz program, neutralność pieniądza, terapia pedagogiczna rodzaje, oniryzm…