Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.03.01.00-00-002/10-05 Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych B2B w sektorze IT

POIG.03.01.00-00-002/10-05 Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych B2B w sektorze IT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-002/10-05

Tytuł projektu: Inicjowanie innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych B2B w sektorze IT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.03.00.00

Działanie: POIG.03.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 9930768.81

Wydatki kwalifikowalne: 9789800

Dofinansowanie: 9789800

Dofinansowanie UE: 8321330

Nazwa beneficjenta: Aerfinance Ventures sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 9512195968

Kod pocztowy: 02-174

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/29/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014


POIG.02.03.03-00-013/08-07 Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.03-00-013/08-07

Tytuł projektu: Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie: POIG.02.03.03

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 3489446

Wydatki kwalifikowalne: 3489446

Dofinansowanie: 3489446

Dofinansowanie UE: 2966029.1

Nazwa beneficjenta: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

NIP beneficjenta: 5270206300

Kod pocztowy: 00-908

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012


POIG.02.03.01-00-019/10-07 Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy i technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.01-00-019/10-07

Tytuł projektu: Rozwój platformy informatycznej konsolidującej i wirtualizującej serwery Instytutu Lotnictwa dla transferu wiedzy i technologii oraz bezpieczeństwa zasobów IT

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie: POIG.02.03.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 25961680

Wydatki kwalifikowalne: 25961601.52

Dofinansowanie: 25961601.52

Dofinansowanie UE: 22067361.29

Nazwa beneficjenta: Instytut Lotnictwa

NIP beneficjenta: 5250008494

Kod pocztowy: 02-256

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/3/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015metody jakościowe, włochy stopa bezrobocia, go to brand wyniki, zwroty angielskie pdf, wloska narzeczona odc 172, ogłoszenie upadłości, plan miasta rzeszowa, najgłupsze kierunki studiów, rozporządzenie ue w sprawie ochrony danych osobowych 2016, siła fizyka, najwyżej położona stolica europy, prawo własności przemysłowej ustawa, regon pkd, elżbieta, jak otworzyc wlasna firme, nozologiczny…