Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.02.03.03-12-037/13-03 Informatyczna platforma fuzji badań obrazowych serca

POIG.02.03.03-12-037/13-03 Informatyczna platforma fuzji badań obrazowych serca

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.03-12-037/13-03

Tytuł projektu: Informatyczna platforma fuzji badań obrazowych serca

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie: POIG.02.03.03

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 7066896.65

Wydatki kwalifikowalne: 7024506.18

Dofinansowanie: 7024506.18

Dofinansowanie UE: 5970830.25

Nazwa beneficjenta: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

NIP beneficjenta: 6771694570

Kod pocztowy: 31-202

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: publiczny zakład opieki zdrowotnej

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/18/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.02.01.00-10-195/09-06 Rozwój Infrastruktury badawczej technik i technologii przemysłu tekstylno- odzieżowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-10-195/09-06

Tytuł projektu: Rozwój Infrastruktury badawczej technik i technologii przemysłu tekstylno- odzieżowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 20693529.51

Wydatki kwalifikowalne: 19396962.03

Dofinansowanie: 19396962.03

Dofinansowanie UE: 16487417.73

Nazwa beneficjenta: Politechnika Łódzka

NIP beneficjenta: 7270021895

Kod pocztowy: 90-924

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.01.04.00-26-004/10-04 Typoszereg kompaktowych rozdzielnic SN w izolacji suchego powietrza.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-26-004/10-04

Tytuł projektu: Typoszereg kompaktowych rozdzielnic SN w izolacji suchego powietrza.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat włoszczowski

Gmina: Włoszczowa

Wartość ogółem: 5368541.58

Wydatki kwalifikowalne: 4466500

Dofinansowanie: 2609265

Dofinansowanie UE: 2217875.25

Nazwa beneficjenta: ZPUE SPÓŁKA AKCYJNA

NIP beneficjenta: 6561494014

Kod pocztowy: 29-100

Miejscowość: WŁOSZCZOWA

Województwo: Świętokrzyskie

Powiat: Powiat włoszczowski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/22/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/23/2014formatowanie pracy licencjackiej umcs, katarzyna rosiak, nvidia benchmark, dudzik, parp zapytania ofertowe, systemy rezerwacyjne w turystyce, energia wody wady i zalety, iq dla dzieci, 2016 film, seminarium dyplomowe, darii, platformy startowe dla nowych pomysłów, regulamin konkursu, endosymbioza, katalog odpadow, szukam sponsora wielkopolska, telefon koronawirus, wer szczecin, польша новости, uzupełnij tablice i poniższą tabelkę…