Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.02.03.02-00-043/10-05 Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

POIG.02.03.02-00-043/10-05 Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.02-00-043/10-05

Tytuł projektu: Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie: POIG.02.03.02

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 36347949.15

Wydatki kwalifikowalne: 36347949.15

Dofinansowanie: 36347949.15

Dofinansowanie UE: 30895756.77

Nazwa beneficjenta: Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk

NIP beneficjenta: 5250008689

Kod pocztowy: 00-679

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/4/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/4/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/2/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2014


POIG.02.03.00-24-109/13-03 Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-24-109/13-03

Tytuł projektu: Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 14686057

Wydatki kwalifikowalne: 14686057

Dofinansowanie: 14686057

Dofinansowanie UE: 12483148.45

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Śląski w Katowicach

NIP beneficjenta: 6340197134

Kod pocztowy: 40-007

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/16/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/19/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.02.03.01-00-040/13-04 Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.01-00-040/13-04

Tytuł projektu: Zintegrowany system informatyczny wspomagający badania nad nowotworami pochodzenia środowiskowego. SYSCANCER

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie: POIG.02.03.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 13837260

Wydatki kwalifikowalne: 13837260

Dofinansowanie: 13837260

Dofinansowanie UE: 11761671

Nazwa beneficjenta: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

NIP beneficjenta: 7240003125

Kod pocztowy: 91-348

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/23/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.01.04.00-18-098/13-03 Innowacyjna technologia wytwarzania form do produkcji materiałów ogniotrwałych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-18-098/13-03

Tytuł projektu: Innowacyjna technologia wytwarzania form do produkcji materiałów ogniotrwałych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat ropczycko-sędziszowski

Gmina: Ropczyce

Wartość ogółem: 2728034.6

Wydatki kwalifikowalne: 1653900

Dofinansowanie: 768599

Dofinansowanie UE: 653309.15

Nazwa beneficjenta: Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 8180002127

Kod pocztowy: 02-676

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/2/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/2/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2014

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015symbioza konferencja, dropshipping jak zacząć, nowelizacja ustawy o pracownikach samorządowych, białoruś ludność, równowaga na rynku pracy, regulamin ośrodka wypoczynkowego, andrago centrum kielce, smyk\, projekt przekładni zębatej, niewywiązanie się z umowy wzór pisma, pomorska 40 łódź, wojna światów 1920, kurs zarządzanie projektami, akcyza, obszar między uralem a najdłuższą rzeką europy krzyżówka, języku ognia tekst, plastimet okna opinie, koronawirus warszawa dzisiaj, licencja na maszynistę…