Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

POIG.02.03.02-00-010/08-06 Centrum archiwizacji obrazów morfologicznych i cyfrowej bazy danych obrazów mikroskopowych

POIG.02.03.02-00-010/08-06 Centrum archiwizacji obrazów morfologicznych i cyfrowej bazy danych obrazów mikroskopowych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.02-00-010/08-06

Tytuł projektu: Centrum archiwizacji obrazów morfologicznych i cyfrowej bazy danych obrazów mikroskopowych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie: POIG.02.03.02

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 5763980

Wydatki kwalifikowalne: 5763980

Dofinansowanie: 5763980

Dofinansowanie UE: 4899383

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

NIP beneficjenta: 7770003104

Kod pocztowy: 61-701

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/29/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.02.01.00-14-032/08-04 Analityczny. wysokorozdzielczy. transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki. nanotechnologii i spintroniki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-14-032/08-04

Tytuł projektu: Analityczny. wysokorozdzielczy. transmisyjny mikroskop elektronowy dla nanonauki. nanotechnologii i spintroniki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 18645320

Wydatki kwalifikowalne: 18645320

Dofinansowanie: 18645320

Dofinansowanie UE: 15848522

Nazwa beneficjenta: Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

NIP beneficjenta: 5250009275

Kod pocztowy: 02-668

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/30/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012


POIG.02.02.00-00-014/08-08 Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.02.00-00-014/08-08

Tytuł projektu: Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 48342081.43

Wydatki kwalifikowalne: 45432040.72

Dofinansowanie: 45432040.72

Dofinansowanie UE: 38617234.61

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Jagielloński

NIP beneficjenta: 6750002236

Kod pocztowy: 31-007

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: Szkoła/Uczelnia Wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/21/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/27/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/2/2008

Data zakończenia realizacji: 1/31/2013instytut biznesu, apj sikora, jakubiak twitter, mat inf, polegać na ang, mityczny wykonawca 12 prac, prawo jazdy kielce, praca w unii, szybowiec diana 3, eurosolutions jan dymek, świadczenie rehabilitacyjne a ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, gmina rejowiec fabryczny, szkolenia unijne lublin, rządzą, kurs tester oprogramowania warszawa, politechnika koszalińska wydział mechaniczny, elektryczna 2 lublin, reservante, luka osmotyczna, najczęstsze nazwiska, matura matematyka 2018 arkusze…