Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.02.03.01-00-010/09-08 Platforma informatyczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii

POIG.02.03.01-00-010/09-08 Platforma informatyczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.01-00-010/09-08

Tytuł projektu: Platforma informatyczna wspomagająca prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i upowszechniających w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie: POIG.02.03.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 10803200

Wydatki kwalifikowalne: 10803200

Dofinansowanie: 10803200

Dofinansowanie UE: 9182720

Nazwa beneficjenta: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

NIP beneficjenta: 5250008270

Kod pocztowy: 00-701

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/17/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/17/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012


POIG.02.02.00-00-018/08-05 Sieć certyfikowanych laboratoriów badawczych z zakresu oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.02.00-00-018/08-05

Tytuł projektu: Sieć certyfikowanych laboratoriów badawczych z zakresu oceny efektywności energetycznej i automatyki budynków.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.02.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 7312408

Wydatki kwalifikowalne: 7312408

Dofinansowanie: 7312408

Dofinansowanie UE: 6215546.8

Nazwa beneficjenta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

NIP beneficjenta: 6750001923

Kod pocztowy: 30-059

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/21/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/25/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 8/14/2008

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011


POIG.02.01.00-14-071/08-05 LAPROMAW – Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-14-071/08-05

Tytuł projektu: LAPROMAW – Laboratorium Projektowania Materiałów i Szybkiego Wytwarzania Wyrobów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 21313057

Wydatki kwalifikowalne: 21313057

Dofinansowanie: 21313057

Dofinansowanie UE: 18116098.45

Nazwa beneficjenta: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

NIP beneficjenta: 5270206300

Kod pocztowy: 00-908

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/31/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011zamiennik worda, edbak, mini traktorek, kierunkowy międzynarodowy 68, ławniczak, w przypadku poszkodowanego przytomnego, priorytetem w działaniach ratowniczych jest, wzór klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z rodo, zgrzewarka do rur jula, język migowy książka, 1950 brutto ile to netto, konarzewski jak uprawiać badania oświatowe, koń z kaukazu i terenów przyległych, ptracuj, kraje szengen, jas o, lista a mnisw, europejski katalog odpadów, uzupełnij a następnie sprawdź w pamięci czy otrzymana liczba spełnia dane równanie…