Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.02.03.01-00-001/09-05 Rozwój platformy informatycznej – konsolidacja i wirtualizacja serwerów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

POIG.02.03.01-00-001/09-05 Rozwój platformy informatycznej – konsolidacja i wirtualizacja serwerów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.01-00-001/09-05

Tytuł projektu: Rozwój platformy informatycznej – konsolidacja i wirtualizacja serwerów Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M.Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie: POIG.02.03.01

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 2338775.55

Wydatki kwalifikowalne: 2338775.55

Dofinansowanie: 2338775.55

Dofinansowanie UE: 1987959.22

Nazwa beneficjenta: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

NIP beneficjenta: 5250009269

Kod pocztowy: 02-093

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/21/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 10/22/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.01.04.00-24-064/09-05 Zaprojektowanie oraz wdrożenie innowacyjnego systemu sterowania elektrohydraulicznego zmechanizowaną obudową ścianową.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-064/09-05

Tytuł projektu: Zaprojektowanie oraz wdrożenie innowacyjnego systemu sterowania elektrohydraulicznego zmechanizowaną obudową ścianową.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Gmina: M. Katowice

Wartość ogółem: 1818800

Wydatki kwalifikowalne: 1510200

Dofinansowanie: 377550

Dofinansowanie UE: 320917.5

Nazwa beneficjenta: FAMUR S.A.

NIP beneficjenta: 6340126246

Kod pocztowy: 40-698

Miejscowość: Katowice

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Katowice

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/13/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 11/17/2009

Data zakończenia realizacji: 10/31/2011


POIG.02.03.00-00-017/10-07 Praca. Zdrowie. Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-017/10-07

Tytuł projektu: Praca. Zdrowie. Środowisko – platforma informatyczna do efektywnego zarządzania wiedzą i badaniami naukowymi

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Gmina: M. Łódź

Wartość ogółem: 6447765.78

Wydatki kwalifikowalne: 6447765.78

Dofinansowanie: 6447765.78

Dofinansowanie UE: 5480600.91

Nazwa beneficjenta: Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi

NIP beneficjenta: 7240003125

Kod pocztowy: 91-348

Miejscowość: Łódź

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Łódź

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/14/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2015


POIG.02.01.00-12-002/09-07 Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Faza 1: Centrum Cyklotronowe Bronowice

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-12-002/09-07

Tytuł projektu: Narodowe Centrum Radioterapii Hadronowej Faza 1: Centrum Cyklotronowe Bronowice

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 128465400.56

Wydatki kwalifikowalne: 115952268

Dofinansowanie: 115952268

Dofinansowanie UE: 98559427.8

Nazwa beneficjenta: Instytut Fizyki Jądrowej im. H.Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

NIP beneficjenta: 6750000444

Kod pocztowy: 31-342

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/11/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 11/15/2007

Data zakończenia realizacji: 8/31/2014wynajem, poznań studia psychologia, tester manualny kurs online, agent celny, kowalów, praca licencjacka uj wzór, urząd zamówień publicznych sprawozdanie, praca dorywcza definicja, cenzura prl, aneta wilk, badminton ćwiczenia, który z bohaterów był bardziej zaślepiony zemstą, itls 2017 książka, nowe przepisy 2019, sport pływanie, ciekawe pytania do drugiej osoby, charakterystyczne…