Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

POIG.02.03.00-14-128/13-03 Rozwój Infrastruktury Informatycznej Centrum Sekwencjonowania Nowej Generacji

POIG.02.03.00-14-128/13-03 Rozwój Infrastruktury Informatycznej Centrum Sekwencjonowania Nowej Generacji

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-14-128/13-03

Tytuł projektu: Rozwój Infrastruktury Informatycznej Centrum Sekwencjonowania Nowej Generacji

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 14371500

Wydatki kwalifikowalne: 14371500

Dofinansowanie: 14371500

Dofinansowanie UE: 12215775

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warszawski

NIP beneficjenta: 5250011266

Kod pocztowy: 00-927

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/17/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.02.03.00-00-096/10-06 Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PLGrid Plus

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-096/10-06

Tytuł projektu: Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PLGrid Plus

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 80522341.32

Wydatki kwalifikowalne: 79988404.11

Dofinansowanie: 79988404.11

Dofinansowanie UE: 67990143.49

Nazwa beneficjenta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie – ACK Cyfronet

NIP beneficjenta: 6750001923

Kod pocztowy: 30-950

Miejscowość: Kraków

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/20/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2015echo taxi, szlachetna paczka finał 2019, ulokować synonim, gdzie najczesciej niemcy chowali skarby, zydowska narzeczona, wirt pols, robert cialdini wywieranie wpływu na ludzi pdf, nabór na ekspertów, ubóstwo jako problem społeczny, 4 listopada, audyt drugiej strony, tadla instagram, pogodaelblag, kursy rachunkowości youtube, poniżej znajdują się twierdzenia niektóre z nich to zdania fałszywe, lista obecności czerwiec 2019, osoba przedsiebiorcza, stan klęski zywiolowej co oznacza, samodzielnie sformułuj kilka pytań które można uznać za filozoficzne, co to znaczy…