Mazowieckie,  Powiat otwocki,  Świerk

POIG.02.03.00-00-013/09-09 Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki

POIG.02.03.00-00-013/09-09 Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-013/09-09

Tytuł projektu: Centrum Informatyczne w Świerku: infrastruktura i usługi dla energetyki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Gmina: Otwock

Wartość ogółem: 124390408.74

Wydatki kwalifikowalne: 116466684.33

Dofinansowanie: 116466684.33

Dofinansowanie UE: 98996681.68

Nazwa beneficjenta: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

NIP beneficjenta: 5320100125

Kod pocztowy: 05-400

Miejscowość: Świerk

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat otwocki

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/14/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/18/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 1/5/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.02.01.00-18-076/08-05 Rozbudowa nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-18-076/08-05

Tytuł projektu: Rozbudowa nowoczesnego Laboratorium Badań Materiałów dla Przemysłu Lotniczego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie

Powiat: Powiat m. Rzeszów

Gmina: M. Rzeszów

Wartość ogółem: 38953989.97

Wydatki kwalifikowalne: 36355409

Dofinansowanie: 36355409

Dofinansowanie UE: 30902098

Nazwa beneficjenta: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

NIP beneficjenta: 8130266999

Kod pocztowy: 35-959

Miejscowość: Rzeszów

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/27/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/29/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012needn’t konstrukcja, odruch babińskiego, pandorum, youtube tysiąc i jedna noc odc 3, kampus umcs lublin, analiza swot zagrożenia, rekurencja ogonowa, euro 2018 polska, blender 3d, moviestar planet po polsku, pojazd ex/ii, nizina naddnieprzańska, murray rothbard, rysunki 2019…