Falenty,  Mazowieckie,  Powiat pruszkowski

POIG.02.03.00-00-011/09-06 Budowa kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy danych przestrzennych wspierająca działalność Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego

POIG.02.03.00-00-011/09-06 Budowa kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy danych przestrzennych wspierająca działalność Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-011/09-06

Tytuł projektu: Budowa kompleksowej infrastruktury przetwarzania i analizy danych przestrzennych wspierająca działalność Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.03.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Raszyn

Wartość ogółem: 5996659.07

Wydatki kwalifikowalne: 5996659.07

Dofinansowanie: 5996659.07

Dofinansowanie UE: 5097160.2

Nazwa beneficjenta: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

NIP beneficjenta: 5342437004

Kod pocztowy: 05-090

Miejscowość: Falenty

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.)

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/27/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/27/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011


POIG.02.01.00-14-111/09-04 Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-14-111/09-04

Tytuł projektu: Centrum Radiochemii i Chemii Jądrowej na potrzeby energetyki jądrowej i medycyny nuklearnej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 26290492.26

Wydatki kwalifikowalne: 26290492.26

Dofinansowanie: 26290492.26

Dofinansowanie UE: 22346918.42

Nazwa beneficjenta: Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

NIP beneficjenta: 5250008330

Kod pocztowy: 03-195

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/3/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012


POIG.01.04.00-30-077/11-06 Prace badawczo-rozwojowe nad wielokryterialną platformą optymalizacyjną

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-077/11-06

Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe nad wielokryterialną platformą optymalizacyjną

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Gmina: M. Poznań

Wartość ogółem: 2628933

Wydatki kwalifikowalne: 2255300

Dofinansowanie: 1689265

Dofinansowanie UE: 1435875.25

Nazwa beneficjenta: COMP-WIN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 7822203649

Kod pocztowy: 61-062

Miejscowość: Poznań

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat m. Poznań

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/17/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 12/30/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2015jaworów, piwonie chińskie, zawody związane z podróżowaniem, 9 października, kwestionariusz osobowy wzór, msp po polski, pawilon a uek, wirtualny pokój studenta, pup gov, swps wrocław podyplomowe, batikowe pisanki, epa rejestracja, filmy bollywood, biblioteka umcs, allplay rzeszów, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami…