Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

POIG.02.01.00-32-024/08-05 Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki

POIG.02.01.00-32-024/08-05 Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-32-024/08-05

Tytuł projektu: Laboratorium Technologii Teleinformatycznych i Fotoniki

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Gmina: M. Szczecin

Wartość ogółem: 9723126.22

Wydatki kwalifikowalne: 9700922.22

Dofinansowanie: 9700922.22

Dofinansowanie UE: 8245783.89

Nazwa beneficjenta: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

NIP beneficjenta: 8522545056

Kod pocztowy: 70-310

Miejscowość: Szczecin

Województwo: Zachodniopomorskie

Powiat: Powiat m. Szczecin

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/29/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/11/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010


POIG.01.05.00-00-002/13-01 Wsparcie badan naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ w obszarze TECH

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.05.00-00-002/13-01

Tytuł projektu: Wsparcie badan naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Demonstrator+ w obszarze TECH

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.05.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 211694546

Wydatki kwalifikowalne: 211694546

Dofinansowanie: 211694546

Dofinansowanie UE: 179940364.1

Nazwa beneficjenta: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NIP beneficjenta: 7010073777

Kod pocztowy: 00-695

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: państwowa osoba prawna

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/29/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/3/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2013

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.02.01.00-14-122/09-07 Fizyka u podstaw nowych technologii – rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-14-122/09-07

Tytuł projektu: Fizyka u podstaw nowych technologii – rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 39814000

Wydatki kwalifikowalne: 39814000

Dofinansowanie: 39814000

Dofinansowanie UE: 33841900

Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Warszawski

NIP beneficjenta: 5250011266

Kod pocztowy: 00-927

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/31/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/7/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2014dziennikarze, udostępnianie danych osobowych, tomasz raczkiewicz, noc biologów plan, film o bogu, szacki, uniwersytet medyczny karola marcinkowskiego, branże, jakubowski, ekonomia umcs plan, weronika zawadzka wiek, pedagogika personalistyczna założenia, pani jadzia eska, powietrze między narządami krzyżówka, wątek narodowowyzwoleńczy w panu tadeuszu, tytuł do praw online, jak nauczyć się dekorować torty, pomoge, malaria, zezowate szczęście youtube, antoni michnik, na wykresie przedstawiono zależność położenia od czasu, justyna dąbrowska instagram…