Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

POIG.02.01.00-12-016/08-04 Zakup analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z unikalnym oprzyrządowaniem do badań mikro- i nano-struktury materiałów

POIG.02.01.00-12-016/08-04 Zakup analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z unikalnym oprzyrządowaniem do badań mikro- i nano-struktury materiałów

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.01.00-12-016/08-04

Tytuł projektu: Zakup analitycznego transmisyjnego mikroskopu elektronowego z unikalnym oprzyrządowaniem do badań mikro- i nano-struktury materiałów

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.02.00.00

Działanie: POIG.02.01.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Gmina: M. Kraków

Wartość ogółem: 16394834.96

Wydatki kwalifikowalne: 15000030

Dofinansowanie: 15000030

Dofinansowanie UE: 12750025.5

Nazwa beneficjenta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

NIP beneficjenta: 6750001923

Kod pocztowy: 30-059

Miejscowość: Kraków

Województwo: Małopolskie

Powiat: Powiat m. Kraków

Temat priorytetu: 02 Infrastruktura B+RT (w tym wyposażenie w sprzęt. oprzyrządowanie i szybkie sieci informatyczne łączące ośrodki badawcze) oraz specjalistyczne ośrodki kompetencji technologicznych

Forma prawna: uczelnia wyższa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/8/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 8/16/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2009

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011


POIG.01.04.00-22-037/09-05 Stworzenie innowacyjnego systemy programowania i drukowania TAG-ów Near Field Communication – NFC

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-037/09-05

Tytuł projektu: Stworzenie innowacyjnego systemy programowania i drukowania TAG-ów Near Field Communication – NFC

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat gdański

Gmina: Kolbudy

Wartość ogółem: 637323.73

Wydatki kwalifikowalne: 557000

Dofinansowanie: 323893.75

Dofinansowanie UE: 275309.69

Nazwa beneficjenta: NFC VISION Marek Jedrzejczyk

NIP beneficjenta: 5831152502

Kod pocztowy: 80-174

Miejscowość: Otomin

Województwo: Pomorskie

Powiat: Powiat m. Gdańsk

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/16/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/22/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010kampus umcs logowanie, nalepsze filmy 2018, odwołanie od decyzji pzu leczenie szpitalne, czarna perła odcinek 18, ubezpieczenie nnw dla studentów cena, inicjały imion i nazwisk, osoba niema, propozycja ugody z wierzycielem wzór, marta czerwiec, skrót nr kropka czy nie, rodzaje kupy i ich znaczenie, g’, poliglot, centrum rozwoju lokalnego, gaudeamus, grupa biznes polska wnorowski i wspólnicy spółka jawna, 91 kpc, system bankowy w polsce, badania eyetrackingowe, sybaryta, kalendarz wydarzeń ekonomicznych, programy wyborcze…