Czachorowo,  Powiat gostyński,  Wielkopolskie

POIG.01.04.00-30-308/13-03 Opracowanie innowacyjnego systemu logistyki wewnętrznej dla branży poligraficznej

POIG.01.04.00-30-308/13-03 Opracowanie innowacyjnego systemu logistyki wewnętrznej dla branży poligraficznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-30-308/13-03

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnego systemu logistyki wewnętrznej dla branży poligraficznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gostyński

Gmina: Gostyń

Wartość ogółem: 2096969.6

Wydatki kwalifikowalne: 1888559.6

Dofinansowanie: 515614.76

Dofinansowanie UE: 438272.55

Nazwa beneficjenta: NETBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 6961001742

Kod pocztowy: 63-800

Miejscowość: Czachorowo

Województwo: Wielkopolskie

Powiat: Powiat gostyński

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 2/15/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.01.04.00-14-142/09-03 Nowoczesny system zasilania wykorzystujący konwencjonalne i odnawialne źródła energii elektrycznej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-142/09-03

Tytuł projektu: Nowoczesny system zasilania wykorzystujący konwencjonalne i odnawialne źródła energii elektrycznej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Gmina: Zielonka

Wartość ogółem: 3933457

Wydatki kwalifikowalne: 3409900

Dofinansowanie: 1622085

Dofinansowanie UE: 1378772.25

Nazwa beneficjenta: APS Energia Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 1251178954

Kod pocztowy: 05-220

Miejscowość: Zielonka k/Warszawy

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat wołomiński

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/25/2013

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/15/2013

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2012typy danych vba, cenzor net ua, www.zaliczka.pl, ciało stałe, najlepsze komedię, how much how many ćwiczenia, normy prawa pracy, podkreśl nazwy trzech krajów należących do opec, frączek, ruś, co to krs, a kwadrat, plusd, urząd miasta krosno praca…