Powiat m. Ruda Śląska,  Ruda Śląska,  Śląskie

POIG.01.04.00-24-049/10-01 Badania nad wykorzystaniem statystycznego modelu języka polskiego do rozpoznawania mowy ciągłej

POIG.01.04.00-24-049/10-01 Badania nad wykorzystaniem statystycznego modelu języka polskiego do rozpoznawania mowy ciągłej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-049/10-01

Tytuł projektu: Badania nad wykorzystaniem statystycznego modelu języka polskiego do rozpoznawania mowy ciągłej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Gmina: M. Ruda Śląska

Wartość ogółem: 809394

Wydatki kwalifikowalne: 724800

Dofinansowanie: 327260

Dofinansowanie UE: 278171

Nazwa beneficjenta: Stanusch Technologies Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5213462112

Kod pocztowy: 41-712

Miejscowość: Ruda Śląska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/30/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013


POIG.01.04.00-24-049/10-01 Badania nad wykorzystaniem statystycznego modelu języka polskiego do rozpoznawania mowy ciągłej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-049/10-01

Tytuł projektu: Badania nad wykorzystaniem statystycznego modelu języka polskiego do rozpoznawania mowy ciągłej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Gmina: M. Ruda Śląska

Wartość ogółem: 809394

Wydatki kwalifikowalne: 724800

Dofinansowanie: 327260

Dofinansowanie UE: 278171

Nazwa beneficjenta: Stanusch Technologies Spółka Akcyjna

NIP beneficjenta: 5213462112

Kod pocztowy: 41-712

Miejscowość: Ruda Śląska

Województwo: Śląskie

Powiat: Powiat m. Ruda Śląska

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka akcyjna – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/16/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 2/28/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 10/30/2010

Data zakończenia realizacji: 4/30/2013vat msp, przeczytaj podane teksty i zaznacz w nich wyrazy sformułowania i formy odbiegające, sektor finansów publicznych, nikołaj jeżow, praca ze znajomością języka niemieckiego, terapia wisceralna pdf, liczba 120 jest przybliżeniem z nadmiarem pewnej liczby m, informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym 12.2, szkola jazdy lodz, nowe ograniczenia w polsce, filmu 2020, odruch zginania, zjawisko piezoelektryczne, przedstawicielstwo komisji europejskiej, samochód z korei południowej krzyżówka, kto płaci podatek dochodowy, festuca trachyphylla, ogłoszenia kobiet pl, ewolucjonizm kulturowy…