Ignatki,  Podlaskie,  Powiat białostocki

POIG.01.04.00-20-004/10-07 Nowoczesne układy i algorytmy regulacji zaawansowanej systemem oddymiania dróg ewakuacyjnych w wysokich budynkach

POIG.01.04.00-20-004/10-07 Nowoczesne układy i algorytmy regulacji zaawansowanej systemem oddymiania dróg ewakuacyjnych w wysokich budynkach

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-20-004/10-07

Tytuł projektu: Nowoczesne układy i algorytmy regulacji zaawansowanej systemem oddymiania dróg ewakuacyjnych w wysokich budynkach

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Gmina: Juchnowiec Kościelny

Wartość ogółem: 1595676.03

Wydatki kwalifikowalne: 1496100

Dofinansowanie: 914635

Dofinansowanie UE: 777439.75

Nazwa beneficjenta: PLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 9661427390

Kod pocztowy: 16-001

Miejscowość: Ignatki

Województwo: Podlaskie

Powiat: Powiat białostocki

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 7/14/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/18/2014

Data rozpoczęcia realizacji: 10/30/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2014


POIG.01.04.00-14-374/13-03 Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-374/13-03

Tytuł projektu: Opracowanie selektywnych inhibitorów kwaśnej chitynazy ssaków do leczenia astmy

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 12281661.69

Wydatki kwalifikowalne: 11193038.2

Dofinansowanie: 7137646.74

Dofinansowanie UE: 6066999.73

Nazwa beneficjenta: OncoArendi Therapeutics Sp. zo.o.

NIP beneficjenta: 7282789248

Kod pocztowy: 02-593

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 9/28/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 2/10/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015ludność warszawy 2019, ustawienia tabulatora, priorytetyzacji, obcy 4, v2, informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym 12.2, cnicjo, pzmot wrocław winiety, geoinformatyka, promieniowanie jonizujące pdf, podaj jedną kreatywną akcję ic z udziałem twojej postaci, napisz notatkę na temat zasad używania cudzysłowu, umow sie ze mna ipla, british school bydgoszcz, widmo mas, agata czarnecka…