Dąbrówka,  Opolskie,  Powiat krapkowicki

POIG.01.04.00-16-005/09-09 Innowacyjne. energooszczędne membranowe urządzenie przepływowe nowej generacji.

POIG.01.04.00-16-005/09-09 Innowacyjne. energooszczędne membranowe urządzenie przepływowe nowej generacji.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-16-005/09-09

Tytuł projektu: Innowacyjne. energooszczędne membranowe urządzenie przepływowe nowej generacji.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Gmina: Gogolin

Wartość ogółem: 1219278.18

Wydatki kwalifikowalne: 934600

Dofinansowanie: 420570

Dofinansowanie UE: 357484.5

Nazwa beneficjenta: mTP Met-Plast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 1990070097

Kod pocztowy: 47-330

Miejscowość: Dąbrówka

Województwo: Opolskie

Powiat: Powiat krapkowicki

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/17/2014

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 7/30/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010


POIG.01.04.00-14-033/10-06 Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w leczeniu chorób układu oddechowego

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-14-033/10-06

Tytuł projektu: Opracowanie technologii wytwarzania innowacyjnego produktu leczniczego stosowanego w leczeniu chorób układu oddechowego

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Gmina: Zakroczym

Wartość ogółem: 17420020

Wydatki kwalifikowalne: 14505900

Dofinansowanie: 4704315

Dofinansowanie UE: 3998667.75

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne LEK-AM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

NIP beneficjenta: 5311495443

Kod pocztowy: 05-170

Miejscowość: Zakroczym

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat nowodworski

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – duże przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2016

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/31/2016

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2011

Data zakończenia realizacji: 11/30/2015centrumkrzeseł, wpisz obok opisów rodzajów bezrobocia litery którymi oznaczono ich nazwy, b niemieckie, natalia gilge, tarcza covid, rp-7 przykład wypełnienia, filmy dramaty 2013, specustawa dla przedsiębiorców, gorący potok termy, bibliografia po angielsku wzór, mapa bezrobocia, rytuał obrzęd, materiały stomatologiczne, filmy o obozach zagłady, pszyłbica…