Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie

POIG.01.04.00-04-041/13-05 Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnego urządzenia

POIG.01.04.00-04-041/13-05 Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnego urządzenia

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-041/13-05

Tytuł projektu: Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnego urządzenia

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 2785385.16

Wydatki kwalifikowalne: 2526726.24

Dofinansowanie: 1486995.45

Dofinansowanie UE: 1263946.13

Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo CIMAT Sp. z o.o.

NIP beneficjenta: 5540309519

Kod pocztowy: 85-715

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat:

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/7/2017

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/7/2017

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2014

Data zakończenia realizacji: 12/31/2015


POIG.01.03.02-14-021/10-00 Ochrona własności przemysłowej w zakresie inżynierii rolniczej

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-021/10-00

Tytuł projektu: Ochrona własności przemysłowej w zakresie inżynierii rolniczej

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Gmina: Raszyn

Wartość ogółem: 188155.46

Wydatki kwalifikowalne: 187275.46

Dofinansowanie: 187275.46

Dofinansowanie UE: 159184.14

Nazwa beneficjenta: Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

NIP beneficjenta: 5342437004

Kod pocztowy: 05-090

Miejscowość: Falenty

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat pruszkowski

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 11/25/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2007

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011angielski w tłumaczeniach 5 pdf, strategia europa 2020, umowa zlecenie podstawa prawna, rodzaje wózków jezdniowych, arystoteles znaki na filarze, co to jest szot, budowa makroskopowa drewna, stopy procentowe nbp, operator ładowarki, uczenie się przez zmysły, kłusy, druk zua, reakcje egzotermiczne, oceń prawdziwość informacji wybierz p jeśli informacja jest prawdziwa lub f jeśli jest fałszywa, rozdział metodologiczny, zjawisko synonim, członek sądu wojskowego krzyżówka, rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 26 lipca 2016…