Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

POIG.01.04.00-04-026/10-02 Opracowanie i testy innowacyjnej technologii produkcji trójskładnikowej pianki poliuretanowej.

POIG.01.04.00-04-026/10-02 Opracowanie i testy innowacyjnej technologii produkcji trójskładnikowej pianki poliuretanowej.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-026/10-02

Tytuł projektu: Opracowanie i testy innowacyjnej technologii produkcji trójskładnikowej pianki poliuretanowej.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.04.00

Poddziałanie:

Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Gmina: M. Bydgoszcz

Wartość ogółem: 586491

Wydatki kwalifikowalne: 571800

Dofinansowanie: 200130

Dofinansowanie UE: 170110.5

Nazwa beneficjenta: Wytwórnia Pianek Poliuretanowych Spółka z o.o.

NIP beneficjenta: 9532456679

Kod pocztowy: 85-825

Miejscowość: Bydgoszcz

Województwo: Kujawsko-pomorskie

Powiat: Powiat m. Bydgoszcz

Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)

Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/6/2015

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/11/2015

Data rozpoczęcia realizacji: 10/30/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012


POIG.01.03.02-14-004/08-02 Potencjalny antybiotyk oraz metoda otrzymywania nowych związków bakteriobójczych

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-14-004/08-02

Tytuł projektu: Potencjalny antybiotyk oraz metoda otrzymywania nowych związków bakteriobójczych

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.03.00

Poddziałanie: POIG.01.03.02

Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Gmina: M. st. Warszawa

Wartość ogółem: 23012

Wydatki kwalifikowalne: 23012

Dofinansowanie: 23012

Dofinansowanie UE: 19560.2

Nazwa beneficjenta: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

NIP beneficjenta: 5250008732

Kod pocztowy: 00-791

Miejscowość: Warszawa

Województwo: Mazowieckie

Powiat: Powiat m. st. Warszawa

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/12/2010

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/13/2010

Data rozpoczęcia realizacji: 7/20/2007

Data zakończenia realizacji: 8/30/2010zuzanna michalska, wietam, czy azo musi być wypełnione w całości, ciarka, david rockefeller, lubuska akademia rzemiosła, pko bp giełda, porażka pedagogiczna nauczyciela, zeus umcs, statystyka dla biologów, systematyka prawa, maciąg instagram, wakuole, szukam młodego, paulina kluczyk…