Łódzkie,  Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki,  Skierniewice

POIG.01.01.01-00-011/08-05 Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego.

POIG.01.01.01-00-011/08-05 Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego.

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-00-011/08-05

Tytuł projektu: Żywność i żywienie w XXI wieku – wizja rozwoju polskiego sektora spożywczego.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.01.00

Poddziałanie: POIG.01.01.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 2782780.6

Wydatki kwalifikowalne: 2782780.6

Dofinansowanie: 2782780.6

Dofinansowanie UE: 2365363.51

Nazwa beneficjenta: Instytut Ogrodnictwa

NIP beneficjenta: 8361848508

Kod pocztowy: 96-100

Miejscowość: Skierniewice

Województwo: Łódzkie

Powiat: Powiat m. Skierniewice / Powiat skierniewicki

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/3/2011

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/10/2011

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2011odpady wytworzone w instalacji, falmed przeźmierowo, przesiewowy test logopedyczny tarkowski pdf, skierowanie na badania medycyny pracy, terminy zus, ustawa o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych, ustawa o pracownikach samorządowych isap, linkiewicz instagram, popraw treść zadania tak żeby można je było rozwiązać, 21 maja, zestaw do destylacji, xxi lo im hugona kołłątaja, przykładowy esej, 4:44. ostatni dzień na ziemi, rpa stolica, biuro rozwoju miasta bielsko, uzupełnij zdania wynikiem obrad międzynarodowej konferencji w hadze, dotacje unijne dla firm, kalendarz roku akademickiego…