Gliwice

POIG.01.01.01-00-009/09-04 Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny

POIG.01.01.01-00-009/09-04 Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny

Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.01.01-00-009/09-04

Tytuł projektu: Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny

Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Oś priorytetowa: POIG.01.00.00

Działanie: POIG.01.01.00

Poddziałanie: POIG.01.01.01

Cały kraj/ Województwo: Cały kraj

Powiat:

Gmina:

Wartość ogółem: 1920932.96

Wydatki kwalifikowalne: 1919422.96

Dofinansowanie: 1919422.96

Dofinansowanie UE: 1631509.52

Nazwa beneficjenta: Instytut Nawozów Sztucznych Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

NIP beneficjenta: 7160002098

Kod pocztowy: 44-101

Miejscowość: Gliwice

Województwo:

Powiat:

Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych

Forma prawna: jednostka naukowa

Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy

Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak

Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/2/2012

Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 1/4/2012

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012tyflopedagogika ćwiczenia, renata grochal rocznik, masterlang, katedra lublin, kontynuuje, ekonomiczność, raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w polsce 2019, ogrod botaniczny umcs, youtube służby specjalne cały film, eksperta, google adwords pomoc, narodowcy program, marek ptak matematyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych pdf, ego łódź limanowskiego, wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług, ems gov.pl, rola telewizji w życiu dziecka praca licencjacka, usługi rozwojowe parp, co to jest choroba…