• Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.08.02.00-24-110/11-02 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności handlowej dzięki wdrożeniu systemu B2B

  POIG.08.02.00-24-110/11-02 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności handlowej dzięki wdrożeniu systemu B2B Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-110/11-02 Tytuł projektu: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności handlowej dzięki wdrożeniu systemu B2B Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Gliwice Gmina: M. Gliwice Wartość ogółem: 657780 Wydatki kwalifikowalne: 657780 Dofinansowanie: 393488 Dofinansowanie UE: 334464.8 Nazwa beneficjenta: „INTEXPC” NATALIA WRÓBEL NIP beneficjenta: 6482492587 Kod pocztowy: 41-818 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-24-110/11-02 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności handlowej dzięki wdrożeniu systemu B2B została wyłączona
 • Zabrze

  POIG.08.01.00-24-223/11-04 Etnobazar – Stworzenie platformy transakcyjnej rękodzieła artystycznego i wyrobów etnicznych przez Manager Group sp. z o.o.

  POIG.08.01.00-24-223/11-04 Etnobazar – Stworzenie platformy transakcyjnej rękodzieła artystycznego i wyrobów etnicznych przez Manager Group sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-223/11-04 Tytuł projektu: Etnobazar – Stworzenie platformy transakcyjnej rękodzieła artystycznego i wyrobów etnicznych przez Manager Group sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Gliwice Gmina: M. Gliwice Wartość ogółem: 647695 Wydatki kwalifikowalne: 647695 Dofinansowanie: 453386.5 Dofinansowanie UE: 385378.52 Nazwa beneficjenta: MANAGER GROUP SPÓŁKA Z OGRANIOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6482754308 Kod pocztowy: 41-804 Miejscowość: Zabrze Województwo: Powiat: Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-223/11-04 Etnobazar – Stworzenie platformy transakcyjnej rękodzieła artystycznego i wyrobów etnicznych przez Manager Group sp. z o.o. została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.01.04.00-24-059/09-06 Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody i ochroną przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń

  POIG.01.04.00-24-059/09-06 Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody i ochroną przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-059/09-06 Tytuł projektu: Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody i ochroną przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 1770400 Wydatki kwalifikowalne: 1476000 Dofinansowanie: 569825 Dofinansowanie UE: 484351.25 Nazwa beneficjenta: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna NIP beneficjenta: 6480001817 Kod pocztowy: 41-800 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-24-059/09-06 Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody i ochroną przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.06.01.00-24-149/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o.

  POIG.06.01.00-24-149/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-149/12-03 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 318777 Wydatki kwalifikowalne: 318777 Dofinansowanie: 163138.5 Dofinansowanie UE: 138667.72 Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE „”DEMEX”” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6480000373 Kod pocztowy: 41-800 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-149/12-03 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o. została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.04.01.00-24-059/09-06 Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody i ochroną przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń

  POIG.04.01.00-24-059/09-06 Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody i ochroną przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-24-059/09-06 Tytuł projektu: Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody i ochroną przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 207400 Wydatki kwalifikowalne: 170000 Dofinansowanie: 68000 Dofinansowanie UE: 57800 Nazwa beneficjenta: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna NIP beneficjenta: 6480001817 Kod pocztowy: 41-800 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-24-059/09-06 Filtr samoczyszczący z funkcją uzdatniania wody i ochroną przed dużymi frakcjami zanieczyszczeń została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.08.02.00-24-044/13-01 Budowa sytemu B2B w Snap Outdoor Sp. z o.o. – systemu do współpracy w formie elektronicznej z wybranymi kontrahentami

  POIG.08.02.00-24-044/13-01 Budowa sytemu B2B w Snap Outdoor Sp. z o.o. – systemu do współpracy w formie elektronicznej z wybranymi kontrahentami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-044/13-01 Tytuł projektu: Budowa sytemu B2B w Snap Outdoor Sp. z o.o. – systemu do współpracy w formie elektronicznej z wybranymi kontrahentami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Gliwice Gmina: M. Gliwice Wartość ogółem: 276400 Wydatki kwalifikowalne: 271200 Dofinansowanie: 162720 Dofinansowanie UE: 138312 Nazwa beneficjenta: SNAP OUTDOOR SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6482753800 Kod pocztowy: 41-800 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-24-044/13-01 Budowa sytemu B2B w Snap Outdoor Sp. z o.o. – systemu do współpracy w formie elektronicznej z wybranymi kontrahentami została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.01.03.01-00-123/08-08 Polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu

  POIG.01.03.01-00-123/08-08 Polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-123/08-08 Tytuł projektu: Polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 4996416.53 Wydatki kwalifikowalne: 4950090.84 Dofinansowanie: 4950090.84 Dofinansowanie UE: 4207577.22 Nazwa beneficjenta: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN NIP beneficjenta: 6480006714 Kod pocztowy: 41-819 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 4/4/2013 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 4/4/2013…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.01-00-123/08-08 Polimerowe chirurgiczne systemy resorbowalne z pamięcią kształtu została wyłączona
 • Zabrze

  POIG.08.02.00-24-027/14-00 Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego typu B2B w P.P.H.U. Brodex Sp. z o.o. w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych

  POIG.08.02.00-24-027/14-00 Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego typu B2B w P.P.H.U. Brodex Sp. z o.o. w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-027/14-00 Tytuł projektu: Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego typu B2B w P.P.H.U. Brodex Sp. z o.o. w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 1090975 Wydatki kwalifikowalne: 1090975 Dofinansowanie: 647585 Dofinansowanie UE: 550447.25 Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „BRODEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6480001504 Kod pocztowy: 41-804 Miejscowość: Zabrze Województwo: Powiat: Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel.…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-24-027/14-00 Wdrożenie zaawansowanego technologicznie rozwiązania informatycznego typu B2B w P.P.H.U. Brodex Sp. z o.o. w celu zautomatyzowania wymiany informacji w procesach biznesowych została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.01.03.01-00-088/08-09  Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran

  POIG.01.03.01-00-088/08-09  Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-00-088/08-09 Tytuł projektu:  Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 9819345 Wydatki kwalifikowalne: 9819345 Dofinansowanie: 9819345 Dofinansowanie UE: 8346443.25 Nazwa beneficjenta: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN NIP beneficjenta: 6480006714 Kod pocztowy: 41-819 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 9/14/2012…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.01-00-088/08-09  Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran została wyłączona
 • Powiat m. Zabrze,  Śląskie,  Zabrze

  POIG.06.02.02-00-047/10-03 Zabrze – kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne

  POIG.06.02.02-00-047/10-03 Zabrze – kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-047/10-03 Tytuł projektu: Zabrze – kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Gmina: M. Zabrze Wartość ogółem: 768196.5 Wydatki kwalifikowalne: 624550 Dofinansowanie: 530867.5 Dofinansowanie UE: 530867.5 Nazwa beneficjenta: Miasto Zabrze NIP beneficjenta: 6482743351 Kod pocztowy: 41-800 Miejscowość: Zabrze Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Zabrze Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/29/2016 Data utworzenia…

  Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-047/10-03 Zabrze – kopalnia możliwości. Przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez działania studyjno-koncepcyjne została wyłączona