• Janowice,  Lubelskie,  Powiat świdnicki

  POIG.08.02.00-06-046/14-02 Wdrożenie platformy B2B automatyzującej przepływ informacji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami branży motoryzacyjnej.

  POIG.08.02.00-06-046/14-02 Wdrożenie platformy B2B automatyzującej przepływ informacji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami branży motoryzacyjnej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-06-046/14-02 Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B automatyzującej przepływ informacji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami branży motoryzacyjnej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Mełgiew Wartość ogółem: 218500 Wydatki kwalifikowalne: 218500 Dofinansowanie: 152950 Dofinansowanie UE: 130007.5 Nazwa beneficjenta: „AUTO-SZLIF” S.C. Jerzy i Tomasz Dziak NIP beneficjenta: 7132376450 Kod pocztowy: 21-007 Miejscowość: Janowice Województwo: Lubelskie Powiat: Powiat świdnicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-06-046/14-02 Wdrożenie platformy B2B automatyzującej przepływ informacji handlowych pomiędzy przedsiębiorstwami branży motoryzacyjnej. została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat świdnicki,  Świdnica

  POIG.04.01.00-02-012/09-07 OPRACOWANIE I WDROŻENIE NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19)

  POIG.04.01.00-02-012/09-07 OPRACOWANIE I WDROŻENIE NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-02-012/09-07 Tytuł projektu: OPRACOWANIE I WDROŻENIE NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Świdnica Wartość ogółem: 4631466.48 Wydatki kwalifikowalne: 3796284 Dofinansowanie: 1898142 Dofinansowanie UE: 1613420.7 Nazwa beneficjenta: SONEL SPÓŁKA AKCYJNA NIP beneficjenta: 8840033448 Kod pocztowy: 58-100 Miejscowość: Świdnica Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka akcyjna –…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-02-012/09-07 OPRACOWANIE I WDROŻENIE NOWEJ GAMY PRODUKTÓW DO POMIARÓW ELEKTRYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH (33.20.45-30.19) została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat świdnicki,  Świdnica

  POIG.06.01.00-02-171/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy THT Sp. z o.o.

  POIG.06.01.00-02-171/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy THT Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-171/11-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy THT Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Świdnica – miasto Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: THT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 8842303314 Kod pocztowy: 58-100 Miejscowość: Świdnica Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-02-171/11-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy THT Sp. z o.o. została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat świdnicki,  Świdnica

  POIG.04.03.00-00-B88/12-02 Wdrożenie innowacyjnej technologii regazyfikacji LNG z odzyskiem energii chłodu.

  POIG.04.03.00-00-B88/12-02 Wdrożenie innowacyjnej technologii regazyfikacji LNG z odzyskiem energii chłodu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-B88/12-02 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii regazyfikacji LNG z odzyskiem energii chłodu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat przasnyski Gmina: Chorzele Wartość ogółem: 3986600 Wydatki kwalifikowalne: 3657600 Dofinansowanie: 1828800 Dofinansowanie UE: 1554480 Nazwa beneficjenta: Best Systemy Grzewcze Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mariusz Koba NIP beneficjenta: 8841040491 Kod pocztowy: 58-100 Miejscowość: Świdnica Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-B88/12-02 Wdrożenie innowacyjnej technologii regazyfikacji LNG z odzyskiem energii chłodu. została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat świdnicki,  Świdnica

  POIG.06.01.00-02-152/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PPHU PROMECH S.C.

  POIG.06.01.00-02-152/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PPHU PROMECH S.C. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-152/10-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PPHU PROMECH S.C. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Świdnica – miasto Wartość ogółem: 15250 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe PROMECH S.C. Danuta i Leszek Michalik NIP beneficjenta: 8842144258 Kod pocztowy: 58-100 Miejscowość: Świdnica Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-02-152/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy PPHU PROMECH S.C. została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat świdnicki,  Świdnica

  POIG.05.01.00-00-005/09-10 Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej

  POIG.05.01.00-00-005/09-10 Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-005/09-10 Tytuł projektu: Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 9968500 Wydatki kwalifikowalne: 9968500 Dofinansowanie: 9873500 Dofinansowanie UE: 8392475 Nazwa beneficjenta: Oddział Terenowy Stowarzyszenia „Wolna Przedsiębiorczość” NIP beneficjenta: 8841003900 Kod pocztowy: 58-100 Miejscowość: Świdnica Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami naukowymi i technologicznymi (parkami naukowymi i…

  Możliwość komentowania POIG.05.01.00-00-005/09-10 Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Marcinowice,  Powiat świdnicki

  POIG.08.03.00-02-228/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Marcinowice

  POIG.08.03.00-02-228/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Marcinowice Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-02-228/13-01 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Marcinowice Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Marcinowice Wartość ogółem: 705498.86 Wydatki kwalifikowalne: 705498.86 Dofinansowanie: 705498.86 Dofinansowanie UE: 599674.03 Nazwa beneficjenta: Gmina Marcinowice NIP beneficjenta: 8842365290 Kod pocztowy: 58-124 Miejscowość: Marcinowice Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/10/2015…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-02-228/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Marcinowice została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat świdnicki,  Świdnica

  POIG.04.03.00-00-130/10-00 Wdrożenie innowacyjnej technologii regazyfikacji LNG zapobiegającej wszelkim zagrożeniom

  POIG.04.03.00-00-130/10-00 Wdrożenie innowacyjnej technologii regazyfikacji LNG zapobiegającej wszelkim zagrożeniom Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-130/10-00 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii regazyfikacji LNG zapobiegającej wszelkim zagrożeniom Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat piotrkowski Gmina: Wolbórz Wartość ogółem: 1100000 Wydatki kwalifikowalne: 1061000 Dofinansowanie: 742700 Dofinansowanie UE: 631295 Nazwa beneficjenta: Best Systemy Grzewcze Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mariusz Koba NIP beneficjenta: 8841040491 Kod pocztowy: 58-100 Miejscowość: Świdnica Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-130/10-00 Wdrożenie innowacyjnej technologii regazyfikacji LNG zapobiegającej wszelkim zagrożeniom została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat świdnicki,  Świdnica

  POIG.08.02.00-02-035/12-02 „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych”.

  POIG.08.02.00-02-035/12-02 „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych”. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-02-035/12-02 Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych”. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Świdnica – miasto Wartość ogółem: 462750 Wydatki kwalifikowalne: 462750 Dofinansowanie: 273080 Dofinansowanie UE: 232118 Nazwa beneficjenta: „LECHTOM” TOMASZ SIKOCIŃSKI NIP beneficjenta: 8840031863 Kod pocztowy: 58-100 Miejscowość: Świdnica Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-02-035/12-02 „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych”. została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Powiat świdnicki,  Świdnica

  POIG.08.01.00-02-306/09-00 Wsparcie firm promujących idee: Dom inteligentny i ekologiczny za rozsądną cenę z wykorzystaniem e-usług.

  POIG.08.01.00-02-306/09-00 Wsparcie firm promujących idee: Dom inteligentny i ekologiczny za rozsądną cenę z wykorzystaniem e-usług. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-02-306/09-00 Tytuł projektu: Wsparcie firm promujących idee: Dom inteligentny i ekologiczny za rozsądną cenę z wykorzystaniem e-usług. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Gmina: Świdnica – miasto Wartość ogółem: 684900 Wydatki kwalifikowalne: 684900 Dofinansowanie: 582165 Dofinansowanie UE: 494840.25 Nazwa beneficjenta: KP PROJEKT Grażyna Sieńkowska NIP beneficjenta: 8871259656 Kod pocztowy: 58-100 Miejscowość: Świdnica Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat świdnicki Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-02-306/09-00 Wsparcie firm promujących idee: Dom inteligentny i ekologiczny za rozsądną cenę z wykorzystaniem e-usług. została wyłączona