• Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.08.02.00-14-502/14-04 Automatyzacja procesów sprzedażowych i magazynowych poprzez zastosowanie aplikacji B2B we współpracy z dostawcami i odbiorcami.

  POIG.08.02.00-14-502/14-04 Automatyzacja procesów sprzedażowych i magazynowych poprzez zastosowanie aplikacji B2B we współpracy z dostawcami i odbiorcami. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-502/14-04 Tytuł projektu: Automatyzacja procesów sprzedażowych i magazynowych poprzez zastosowanie aplikacji B2B we współpracy z dostawcami i odbiorcami. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 428275 Wydatki kwalifikowalne: 428275 Dofinansowanie: 299792.5 Dofinansowanie UE: 254823.63 Nazwa beneficjenta: VOOVA – MATEUSZ RZYMSKI NIP beneficjenta: 7010058192 Kod pocztowy: 00-464 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-502/14-04 Automatyzacja procesów sprzedażowych i magazynowych poprzez zastosowanie aplikacji B2B we współpracy z dostawcami i odbiorcami. została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.08.01.00-14-171/09-07 Wdrożenie innowacyjnych e-usług poprzez stworzenie Ogólnopolskiej Giełdy Rezerwacji Hotelowych oraz Wyszukiwarki Obiektów Hotelowych.

  POIG.08.01.00-14-171/09-07 Wdrożenie innowacyjnych e-usług poprzez stworzenie Ogólnopolskiej Giełdy Rezerwacji Hotelowych oraz Wyszukiwarki Obiektów Hotelowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-171/09-07 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnych e-usług poprzez stworzenie Ogólnopolskiej Giełdy Rezerwacji Hotelowych oraz Wyszukiwarki Obiektów Hotelowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 926750 Wydatki kwalifikowalne: 923150 Dofinansowanie: 784677.5 Dofinansowanie UE: 666975.87 Nazwa beneficjenta: Meeting Planner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5213499316 Kod pocztowy: 02-678 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-171/09-07 Wdrożenie innowacyjnych e-usług poprzez stworzenie Ogólnopolskiej Giełdy Rezerwacji Hotelowych oraz Wyszukiwarki Obiektów Hotelowych. została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.06.01.00-14-359/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy F4F Polska Sp. z o.o.

  POIG.06.01.00-14-359/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy F4F Polska Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-359/10-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy F4F Polska Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 10000 Wydatki kwalifikowalne: 10000 Dofinansowanie: 8000 Dofinansowanie UE: 6800 Nazwa beneficjenta: F4F Polska Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5252416257 Kod pocztowy: 02-972 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-359/10-00 Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy F4F Polska Sp. z o.o. została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.01.03.01-14-074/09-09 Technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego.

  POIG.01.03.01-14-074/09-09 Technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-074/09-09 Tytuł projektu: Technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 8069655.63 Wydatki kwalifikowalne: 8069655.63 Dofinansowanie: 8069655.63 Dofinansowanie UE: 6859207.29 Nazwa beneficjenta: Instytut Lotnictwa NIP beneficjenta: 5250008494 Kod pocztowy: 02-256 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.01-14-074/09-09 Technologia wdrożenia do praktyki gospodarczej nowego typu wiropłatowego statku powietrznego. została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.06.01.00-14-217/13-02 Rozwój firmy VARSO poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.

  POIG.06.01.00-14-217/13-02 Rozwój firmy VARSO poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-217/13-02 Tytuł projektu: Rozwój firmy VARSO poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 552687.74 Wydatki kwalifikowalne: 543332.74 Dofinansowanie: 407999.55 Dofinansowanie UE: 346799.61 Nazwa beneficjenta: VARSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 5242741665 Kod pocztowy: 03-477 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-217/13-02 Rozwój firmy VARSO poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu. została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.08.02.00-14-503/13-05 Wdrożenie nowatorskiej platformy B2B pomiędzy firma ITBCG. a jej partnerami biznesowymi.

  POIG.08.02.00-14-503/13-05 Wdrożenie nowatorskiej platformy B2B pomiędzy firma ITBCG. a jej partnerami biznesowymi. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-503/13-05 Tytuł projektu: Wdrożenie nowatorskiej platformy B2B pomiędzy firma ITBCG. a jej partnerami biznesowymi. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 858200 Wydatki kwalifikowalne: 858200 Dofinansowanie: 600740 Dofinansowanie UE: 510629 Nazwa beneficjenta: IT BUSINESS CONSULTING GROUP SP. Z O.O. NIP beneficjenta: 5252244402 Kod pocztowy: 00-074 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-503/13-05 Wdrożenie nowatorskiej platformy B2B pomiędzy firma ITBCG. a jej partnerami biznesowymi. została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.03.03.02-00-031/09-00 Zakup usług doradczych w celu pozyskania kapitału na wdrożenie innowacji

  POIG.03.03.02-00-031/09-00 Zakup usług doradczych w celu pozyskania kapitału na wdrożenie innowacji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.03.02-00-031/09-00 Tytuł projektu: Zakup usług doradczych w celu pozyskania kapitału na wdrożenie innowacji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.03.00 Poddziałanie: POIG.03.03.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 137250 Wydatki kwalifikowalne: 112500 Dofinansowanie: 56250 Dofinansowanie UE: 47812.5 Nazwa beneficjenta: Auto-Sim Spółka Akcyjna NIP beneficjenta: 6641920134 Kod pocztowy: 00-710 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.03.03.02-00-031/09-00 Zakup usług doradczych w celu pozyskania kapitału na wdrożenie innowacji została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.08.01.00-14-449/12-03 SMove – innowacyjna e-usługa umożliwiająca wspomagającą/uzupełniającą rehabilitację funkcji ruchowych oraz poznawczych w domu.

  POIG.08.01.00-14-449/12-03 SMove – innowacyjna e-usługa umożliwiająca wspomagającą/uzupełniającą rehabilitację funkcji ruchowych oraz poznawczych w domu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-449/12-03 Tytuł projektu: SMove – innowacyjna e-usługa umożliwiająca wspomagającą/uzupełniającą rehabilitację funkcji ruchowych oraz poznawczych w domu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 700000 Wydatki kwalifikowalne: 700000 Dofinansowanie: 490000 Dofinansowanie UE: 416500 Nazwa beneficjenta: TITANIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 5213634814 Kod pocztowy: 02-594 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-449/12-03 SMove – innowacyjna e-usługa umożliwiająca wspomagającą/uzupełniającą rehabilitację funkcji ruchowych oraz poznawczych w domu. została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.06.01.00-14-190/11-00 Plan rozwoju eksportu kluczem do sukcesu Vitaceuticals

  POIG.06.01.00-14-190/11-00 Plan rozwoju eksportu kluczem do sukcesu Vitaceuticals Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-190/11-00 Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu kluczem do sukcesu Vitaceuticals Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Vitaceuticals s.c. Anna Raczyńska Małgorzata Gnida NIP beneficjenta: 5222907507 Kod pocztowy: 01-342 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo Obszar…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-190/11-00 Plan rozwoju eksportu kluczem do sukcesu Vitaceuticals została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.06.01.00-14-094/12-02 Rozwój firmy Ferrus Sp. z o.o. przez ekspansję na rynki zagraniczne.

  POIG.06.01.00-14-094/12-02 Rozwój firmy Ferrus Sp. z o.o. przez ekspansję na rynki zagraniczne. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-094/12-02 Tytuł projektu: Rozwój firmy Ferrus Sp. z o.o. przez ekspansję na rynki zagraniczne. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 140199.2 Wydatki kwalifikowalne: 140199.2 Dofinansowanie: 73849.6 Dofinansowanie UE: 62772.16 Nazwa beneficjenta: Ferrus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5212649334 Kod pocztowy: 04-836 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-094/12-02 Rozwój firmy Ferrus Sp. z o.o. przez ekspansję na rynki zagraniczne. została wyłączona