• Koszalin,  Powiat m. Koszalin,  Zachodniopomorskie

  POIG.08.03.00-32-090/09-04 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina

  POIG.08.03.00-32-090/09-04 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-32-090/09-04 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 2058835 Wydatki kwalifikowalne: 1809400 Dofinansowanie: 1809400 Dofinansowanie UE: 1537990 Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Koszalin NIP beneficjenta: 6692385366 Kod pocztowy: 75-007 Miejscowość: Koszalin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/18/2013 Data utworzenia w KSI…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-32-090/09-04 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina została wyłączona
 • Koszalin,  Powiat m. Koszalin,  Zachodniopomorskie

  POIG.04.01.00-32-014/09-06 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii termicznego formowania szyb samochodowych

  POIG.04.01.00-32-014/09-06 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii termicznego formowania szyb samochodowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-32-014/09-06 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii termicznego formowania szyb samochodowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 6241642 Wydatki kwalifikowalne: 5116100 Dofinansowanie: 2046440 Dofinansowanie UE: 1739474 Nazwa beneficjenta: NORDGLASS II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6692378892 Kod pocztowy: 75-211 Miejscowość: Koszalin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-32-014/09-06 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii termicznego formowania szyb samochodowych została wyłączona
 • Koszalin,  Powiat m. Koszalin,  Zachodniopomorskie

  POIG.08.02.00-32-038/13-01 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy DOM FINANSE SP. z o.o. a jej partnerami.

  POIG.08.02.00-32-038/13-01 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy DOM FINANSE SP. z o.o. a jej partnerami. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-32-038/13-01 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy DOM FINANSE SP. z o.o. a jej partnerami. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat kołobrzeski Gmina: Kołobrzeg Wartość ogółem: 491000 Wydatki kwalifikowalne: 491000 Dofinansowanie: 343700 Dofinansowanie UE: 292145 Nazwa beneficjenta: DOM FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6692518270 Kod pocztowy: 75-800 Miejscowość: KOSZALIN Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-32-038/13-01 Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy DOM FINANSE SP. z o.o. a jej partnerami. została wyłączona
 • Koszalin,  Powiat m. Koszalin,  Zachodniopomorskie

  POIG.08.02.00-32-049/13-02 Wdrożenie systemu klasy ERP z modułem B2B portal internetowy i modułem B2B import xml.

  POIG.08.02.00-32-049/13-02 Wdrożenie systemu klasy ERP z modułem B2B portal internetowy i modułem B2B import xml. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-32-049/13-02 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy ERP z modułem B2B portal internetowy i modułem B2B import xml. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 167582.9 Wydatki kwalifikowalne: 167582.9 Dofinansowanie: 117308.03 Dofinansowanie UE: 99711.82 Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „PARTNER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6690506038 Kod pocztowy: 75-122 Miejscowość: KOSZALIN Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-32-049/13-02 Wdrożenie systemu klasy ERP z modułem B2B portal internetowy i modułem B2B import xml. została wyłączona
 • Koszalin,  Powiat m. Koszalin,  Zachodniopomorskie

  POIG.06.01.00-32-050/10-04 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo MEDEN-INMED

  POIG.06.01.00-32-050/10-04 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo MEDEN-INMED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-050/10-04 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo MEDEN-INMED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 273495.4 Wydatki kwalifikowalne: 273495.4 Dofinansowanie: 136747.7 Dofinansowanie UE: 116235.54 Nazwa beneficjenta: „MEDEN-INMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6692255563 Kod pocztowy: 75-847 Miejscowość: Koszalin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-32-050/10-04 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo MEDEN-INMED została wyłączona
 • Koszalin,  Powiat m. Koszalin,  Zachodniopomorskie

  POIG.06.01.00-32-003/09-01 Rozwój przedsiębiorstwa EkoWodrol Sp. z o.o. poprzez eksport.

  POIG.06.01.00-32-003/09-01 Rozwój przedsiębiorstwa EkoWodrol Sp. z o.o. poprzez eksport. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-003/09-01 Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa EkoWodrol Sp. z o.o. poprzez eksport. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6690500171 Kod pocztowy: 75-846 Miejscowość: Koszalin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-32-003/09-01 Rozwój przedsiębiorstwa EkoWodrol Sp. z o.o. poprzez eksport. została wyłączona
 • Koszalin,  Powiat m. Koszalin,  Zachodniopomorskie

  POIG.01.03.01-32-052/08-07 Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna

  POIG.01.03.01-32-052/08-07 Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-32-052/08-07 Tytuł projektu: Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 9305921 Wydatki kwalifikowalne: 9305921 Dofinansowanie: 9305921 Dofinansowanie UE: 7910032.85 Nazwa beneficjenta: Politechnika Koszalińska NIP beneficjenta: 6690505168 Kod pocztowy: 75-453 Miejscowość: Koszalin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: uczelnia wyższa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/19/2013 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.01-32-052/08-07 Hybrydowe technologie modyfikacji powierzchni narzędzi do obróbki drewna została wyłączona
 • Koszalin,  Powiat m. Koszalin,  Zachodniopomorskie

  POIG.04.01.00-32-009/09-03 Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji uniwersalnych. materiałooszczędnych kolumn osłonowych.

  POIG.04.01.00-32-009/09-03 Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji uniwersalnych. materiałooszczędnych kolumn osłonowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-32-009/09-03 Tytuł projektu: Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji uniwersalnych. materiałooszczędnych kolumn osłonowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 1030900 Wydatki kwalifikowalne: 845000 Dofinansowanie: 422500 Dofinansowanie UE: 359125 Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII ŚRODOWISKA EKOWODROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6690500171 Kod pocztowy: 75-846 Miejscowość: Koszalin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-32-009/09-03 Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji uniwersalnych. materiałooszczędnych kolumn osłonowych. została wyłączona
 • Koszalin,  Powiat m. Koszalin,  Zachodniopomorskie

  POIG.06.01.00-32-004/12-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju działalności eksportowej spółki

  POIG.06.01.00-32-004/12-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju działalności eksportowej spółki Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-32-004/12-02 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju działalności eksportowej spółki Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 353607.6 Wydatki kwalifikowalne: 352267.92 Dofinansowanie: 176133.96 Dofinansowanie UE: 149713.86 Nazwa beneficjenta: INVENA SPÓŁKA AKCYJNA NIP beneficjenta: 6692205878 Kod pocztowy: 75-213 Miejscowość: Koszalin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-32-004/12-02 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu drogą do rozwoju działalności eksportowej spółki została wyłączona
 • Koszalin,  Powiat m. Koszalin,  Zachodniopomorskie

  POIG.08.03.00-32-029/09-04 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół”

  POIG.08.03.00-32-029/09-04 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-32-029/09-04 Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Gmina: M. Koszalin Wartość ogółem: 1750346 Wydatki kwalifikowalne: 1713004.49 Dofinansowanie: 1713004.49 Dofinansowanie UE: 1456053.82 Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Koszalin NIP beneficjenta: 6692385366 Kod pocztowy: 75-007 Miejscowość: Koszalin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Koszalin Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/16/2015 Data utworzenia…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-32-029/09-04 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół” została wyłączona