• Dolnośląskie,  Powiat kłodzki,  Stronie Śląskie

    POIG.06.01.00-02-183/10-00 Rozwój eksportu firmy ZDZISŁAW PAKUŁA PHU PAK-POL

    POIG.06.01.00-02-183/10-00 Rozwój eksportu firmy ZDZISŁAW PAKUŁA PHU PAK-POL Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-02-183/10-00 Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy ZDZISŁAW PAKUŁA PHU PAK-POL Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat kłodzki Gmina: Stronie Śląskie Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: ZDZISŁAW PAKUŁA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PAK-POL NIP beneficjenta: 8811041965 Kod pocztowy: 57-550 Miejscowość: Stronie Śląskie Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat kłodzki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

    Możliwość komentowania POIG.06.01.00-02-183/10-00 Rozwój eksportu firmy ZDZISŁAW PAKUŁA PHU PAK-POL została wyłączona