• Mazowieckie,  Powiat sokołowski,  Sokołów Podlaski

  POIG.08.03.00-14-203/12-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim

  POIG.08.03.00-14-203/12-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-203/12-01 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sokołowski Gmina: Sokołów Podlaski Wartość ogółem: 569452.38 Wydatki kwalifikowalne: 505936.23 Dofinansowanie: 505936.23 Dofinansowanie UE: 430045.79 Nazwa beneficjenta: Powiat Sokołowski NIP beneficjenta: 8231627536 Kod pocztowy: 08-300 Miejscowość: Sokołów Podlaski Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sokołowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – powiat Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 12/31/2015 Data utworzenia…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-14-203/12-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Sokołowskim została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat sokołowski,  Sokołów Podlaski

  POIG.08.03.00-14-122/09-02 Internet szansą rozwoju mieszkańców Miasta Sokołów Podlaski

  POIG.08.03.00-14-122/09-02 Internet szansą rozwoju mieszkańców Miasta Sokołów Podlaski Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-122/09-02 Tytuł projektu: Internet szansą rozwoju mieszkańców Miasta Sokołów Podlaski Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sokołowski Gmina: Sokołów Podlaski Wartość ogółem: 1259924.49 Wydatki kwalifikowalne: 1108725.17 Dofinansowanie: 1108725.17 Dofinansowanie UE: 942416.39 Nazwa beneficjenta: Miasto Sokołów Podlaski NIP beneficjenta: 8231544856 Kod pocztowy: 08-300 Miejscowość: Sokołów Podlaski Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sokołowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/12/2013 Data…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-14-122/09-02 Internet szansą rozwoju mieszkańców Miasta Sokołów Podlaski została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat sokołowski,  Sokołów Podlaski

  POIG.08.03.00-14-337/13-01 Sokołów e-Podlaski

  POIG.08.03.00-14-337/13-01 Sokołów e-Podlaski Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-337/13-01 Tytuł projektu: Sokołów e-Podlaski Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sokołowski Gmina: Sokołów Podlaski Wartość ogółem: 784985 Wydatki kwalifikowalne: 784985 Dofinansowanie: 784985 Dofinansowanie UE: 667237.25 Nazwa beneficjenta: MIASTO SOKOŁÓW PODLASKI NIP beneficjenta: 8231544856 Kod pocztowy: 08-300 Miejscowość: Sokołów Podlaski Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sokołowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 3/7/2014 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/21/2014 Data…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-14-337/13-01 Sokołów e-Podlaski została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat sokołowski,  Sokołów Podlaski

  POIG.06.01.00-14-174/12-03 Opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Madoń Media

  POIG.06.01.00-14-174/12-03 Opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Madoń Media Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-174/12-03 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Madoń Media Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat warszawski zachodni Gmina: Łomianki Wartość ogółem: 392500 Wydatki kwalifikowalne: 392500 Dofinansowanie: 200000 Dofinansowanie UE: 170000 Nazwa beneficjenta: Madoń Media Piotr Madoń NIP beneficjenta: 8231429411 Kod pocztowy: 08-300 Miejscowość: Sokołów Podlaski Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sokołowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-174/12-03 Opracowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Madoń Media została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat sokołowski,  Sokołów Podlaski

  POIG.08.02.00-14-229/12-00 Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia podstawowych procesów współpracy między firmą SAWHAL Sp. z o.o. a partnerami.

  POIG.08.02.00-14-229/12-00 Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia podstawowych procesów współpracy między firmą SAWHAL Sp. z o.o. a partnerami. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-14-229/12-00 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia podstawowych procesów współpracy między firmą SAWHAL Sp. z o.o. a partnerami. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sokołowski Gmina: Sokołów Podlaski Wartość ogółem: 512200 Wydatki kwalifikowalne: 512200 Dofinansowanie: 255900 Dofinansowanie UE: 217515 Nazwa beneficjenta: SAWHAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 8231538382 Kod pocztowy: 08-300 Miejscowość: SOKOŁÓW PODLASKI Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat sokołowski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-14-229/12-00 Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia podstawowych procesów współpracy między firmą SAWHAL Sp. z o.o. a partnerami. została wyłączona