• Mazowieckie,  Powiat radomski,  Skaryszew

    POIG.08.03.00-14-409/13-00 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE

    POIG.08.03.00-14-409/13-00 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-409/13-00 Tytuł projektu: PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat radomski Gmina: Skaryszew Wartość ogółem: 580046 Wydatki kwalifikowalne: 580046 Dofinansowanie: 580046 Dofinansowanie UE: 493039.1 Nazwa beneficjenta: Gmina Skaryszew NIP beneficjenta: 7962867409 Kod pocztowy: 26-640 Miejscowość: Skaryszew Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat radomski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/10/2014 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13…

    Możliwość komentowania POIG.08.03.00-14-409/13-00 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE została wyłączona