• Mazowieckie,  Ostrów Maz.,  Powiat ostrowski

  POIG.06.05.02-00-046/12-01 Wzrost konkurencyjności Fabryk Mebli FORTE na rynkach zagranicznych

  POIG.06.05.02-00-046/12-01 Wzrost konkurencyjności Fabryk Mebli FORTE na rynkach zagranicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-046/12-01 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Fabryk Mebli FORTE na rynkach zagranicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 1401199.5 Wydatki kwalifikowalne: 1108138 Dofinansowanie: 812375.96 Dofinansowanie UE: 690519.56 Nazwa beneficjenta: Fabryka Mebli „Forte” Spólka Akcyjna NIP beneficjenta: 7590005082 Kod pocztowy: 07-300 Miejscowość: Ostrów Maz. Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat ostrowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 10/11/2013…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-046/12-01 Wzrost konkurencyjności Fabryk Mebli FORTE na rynkach zagranicznych została wyłączona
 • Ostrów Wielkopolski,  Powiat ostrowski,  Wielkopolskie

  POIG.04.03.00-00-A24/12-07 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dźwiękochłonno-izolacyjnych drzwi i bram przeciwpożarowych.

  POIG.04.03.00-00-A24/12-07 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dźwiękochłonno-izolacyjnych drzwi i bram przeciwpożarowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-A24/12-07 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dźwiękochłonno-izolacyjnych drzwi i bram przeciwpożarowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Gmina: Odolanów Wartość ogółem: 2001720.25 Wydatki kwalifikowalne: 2000000 Dofinansowanie: 1200000 Dofinansowanie UE: 1020000 Nazwa beneficjenta: EKO-TECHMOT MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA NIP beneficjenta: 6222436882 Kod pocztowy: 63-400 Miejscowość: Ostrów Wielkopolski Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-A24/12-07 Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dźwiękochłonno-izolacyjnych drzwi i bram przeciwpożarowych. została wyłączona
 • Ostrów Wielkopolski,  Powiat ostrowski,  Wielkopolskie

  POIG.08.03.00-30-040/11-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego

  POIG.08.03.00-30-040/11-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-30-040/11-03 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Gmina: Ostrów Wielkopolski – miasto Wartość ogółem: 279108.45 Wydatki kwalifikowalne: 279108.45 Dofinansowanie: 279108.45 Dofinansowanie UE: 237242.18 Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski NIP beneficjenta: 6222384323 Kod pocztowy: 63-400 Miejscowość: Ostrów Wielkopolski Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-30-040/11-03 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego została wyłączona
 • Ostrów Wielkopolski,  Powiat ostrowski,  Wielkopolskie

  POIG.08.02.00-30-104/10-03 Informatyczna platforma wymiany danych B2B usprawniająca procesy biznesowe po między NOBESO a partnerami.

  POIG.08.02.00-30-104/10-03 Informatyczna platforma wymiany danych B2B usprawniająca procesy biznesowe po między NOBESO a partnerami. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-104/10-03 Tytuł projektu: Informatyczna platforma wymiany danych B2B usprawniająca procesy biznesowe po między NOBESO a partnerami. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Gmina: Ostrów Wielkopolski Wartość ogółem: 1234000 Wydatki kwalifikowalne: 1234000 Dofinansowanie: 647850 Dofinansowanie UE: 550672.5 Nazwa beneficjenta: NOBESO MAŁGORZATA. JERZY TRZĘSALA SPÓŁKA JAWNA NIP beneficjenta: 6222520401 Kod pocztowy: 63-400 Miejscowość: Ostrów Wielkopolski Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo Obszar…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-30-104/10-03 Informatyczna platforma wymiany danych B2B usprawniająca procesy biznesowe po między NOBESO a partnerami. została wyłączona
 • Ostrów Wielkopolski,  Powiat ostrowski,  Wielkopolskie

  POIG.06.05.02-00-170/13-00 Udział firmy Shortbrake Studios s.c.. w targach E3

  POIG.06.05.02-00-170/13-00 Udział firmy Shortbrake Studios s.c.. w targach E3 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-170/13-00 Tytuł projektu: Udział firmy Shortbrake Studios s.c.. w targach E3 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 400760 Wydatki kwalifikowalne: 398000 Dofinansowanie: 298500 Dofinansowanie UE: 253725 Nazwa beneficjenta: Shortbreak Studios s.c Paweł Marchewka & Karina Puchała NIP beneficjenta: 6221003939 Kod pocztowy: 63-400 Miejscowość: Ostrów Wielkopolski Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-170/13-00 Udział firmy Shortbrake Studios s.c.. w targach E3 została wyłączona
 • Ostrów Wielkopolski,  Powiat ostrowski,  Wielkopolskie

  POIG.04.04.00-30-059/13-02 „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.”

  POIG.04.04.00-30-059/13-02 „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-30-059/13-02 Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Gmina: Ostrów Wielkopolski – miasto Wartość ogółem: 12169600 Wydatki kwalifikowalne: 9834000 Dofinansowanie: 4917000 Dofinansowanie UE: 4179450 Nazwa beneficjenta: TECHNOPOL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6222325616 Kod pocztowy: 63-400 Miejscowość: OSTRÓW WIELKOPOLSKI Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji…

  Możliwość komentowania POIG.04.04.00-30-059/13-02 „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania opakowań i innych produktów z tektury falistej w Technopol Group Sp. z o.o.” została wyłączona
 • Ostrów Wielkopolski,  Powiat ostrowski,  Wielkopolskie

  POIG.08.02.00-30-020/14-00 Innowacyjna platforma B2B – Wsparcie Procesów Biznesowych (WPB).

  POIG.08.02.00-30-020/14-00 Innowacyjna platforma B2B – Wsparcie Procesów Biznesowych (WPB). Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-020/14-00 Tytuł projektu: Innowacyjna platforma B2B – Wsparcie Procesów Biznesowych (WPB). Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Gmina: Ostrów Wielkopolski – miasto Wartość ogółem: 1623800 Wydatki kwalifikowalne: 1559000 Dofinansowanie: 902400 Dofinansowanie UE: 767040 Nazwa beneficjenta: SPYCHAŁA SYLWIA BIURO SERWIS WSZYSTKO DLA BIURA SYLWIA SPYCHAŁA NIP beneficjenta: 6222361049 Kod pocztowy: 63-400 Miejscowość: Ostrów Wielkopolski Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-30-020/14-00 Innowacyjna platforma B2B – Wsparcie Procesów Biznesowych (WPB). została wyłączona
 • Ostrów Wielkopolski,  Powiat ostrowski,  Wielkopolskie

  POIG.08.02.00-30-028/12-01 Platforma wymiany danych B2B uprawniających procesy biznesowe pomiędzy firmą „NOWA TOMASZ KASPRZAK” a partnerami handlowymi.

  POIG.08.02.00-30-028/12-01 Platforma wymiany danych B2B uprawniających procesy biznesowe pomiędzy firmą „NOWA TOMASZ KASPRZAK” a partnerami handlowymi. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-028/12-01 Tytuł projektu: Platforma wymiany danych B2B uprawniających procesy biznesowe pomiędzy firmą „NOWA TOMASZ KASPRZAK” a partnerami handlowymi. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Gmina: Ostrów Wielkopolski – miasto Wartość ogółem: 1215200 Wydatki kwalifikowalne: 1215200 Dofinansowanie: 646040 Dofinansowanie UE: 549134 Nazwa beneficjenta: NOWA TOMASZ KASPRZAK NIP beneficjenta: 6222195042 Kod pocztowy: 63-400 Miejscowość: Ostrów Wielkopolski Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-30-028/12-01 Platforma wymiany danych B2B uprawniających procesy biznesowe pomiędzy firmą „NOWA TOMASZ KASPRZAK” a partnerami handlowymi. została wyłączona
 • Ostrów Wielkopolski,  Powiat ostrowski,  Wielkopolskie

  POIG.08.02.00-30-079/12-02 Platforma B2B jako wsparcie współpracy biznesowej pomiędzy KUŹNIĄ OSTRÓW WIELKOPOLSKI a partnerami biznesowymi

  POIG.08.02.00-30-079/12-02 Platforma B2B jako wsparcie współpracy biznesowej pomiędzy KUŹNIĄ OSTRÓW WIELKOPOLSKI a partnerami biznesowymi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-079/12-02 Tytuł projektu: Platforma B2B jako wsparcie współpracy biznesowej pomiędzy KUŹNIĄ OSTRÓW WIELKOPOLSKI a partnerami biznesowymi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Gmina: Ostrów Wielkopolski – miasto Wartość ogółem: 1409700 Wydatki kwalifikowalne: 1409700 Dofinansowanie: 704525 Dofinansowanie UE: 598846.25 Nazwa beneficjenta: KUŹNIA OSTRÓW WIELKOPOLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 8652374736 Kod pocztowy: 63-400 Miejscowość: Ostrów Wielkopolski Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-30-079/12-02 Platforma B2B jako wsparcie współpracy biznesowej pomiędzy KUŹNIĄ OSTRÓW WIELKOPOLSKI a partnerami biznesowymi została wyłączona
 • Małkinia Górna,  Mazowieckie,  Powiat ostrowski

  POIG.08.04.00-14-117/13-02 „Rozwój Internetu szerokopasmowego w województwie mazowieckim przez firmę TV-EURO-SAT Marek Gzowski”

  POIG.08.04.00-14-117/13-02 „Rozwój Internetu szerokopasmowego w województwie mazowieckim przez firmę TV-EURO-SAT Marek Gzowski” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-14-117/13-02 Tytuł projektu: „Rozwój Internetu szerokopasmowego w województwie mazowieckim przez firmę TV-EURO-SAT Marek Gzowski” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat ostrowski Gmina: Małkinia Górna Wartość ogółem: 75444.18 Wydatki kwalifikowalne: 61336.73 Dofinansowanie: 30668.37 Dofinansowanie UE: 26068.11 Nazwa beneficjenta: TV-EURO-SAT Marek Gzowski NIP beneficjenta: 8241017265 Kod pocztowy: 07-320 Miejscowość: Małkinia Górna Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat ostrowski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-14-117/13-02 „Rozwój Internetu szerokopasmowego w województwie mazowieckim przez firmę TV-EURO-SAT Marek Gzowski” została wyłączona