• Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

  POIG.08.01.00-30-402/13-02 Stworzenie portalu webowego z e-usługą Gwaranter służącej do zarządzania gwarancjami i dowodami zakupu

  POIG.08.01.00-30-402/13-02 Stworzenie portalu webowego z e-usługą Gwaranter służącej do zarządzania gwarancjami i dowodami zakupu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-402/13-02 Tytuł projektu: Stworzenie portalu webowego z e-usługą Gwaranter służącej do zarządzania gwarancjami i dowodami zakupu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 848800 Wydatki kwalifikowalne: 848800 Dofinansowanie: 594160 Dofinansowanie UE: 505036 Nazwa beneficjenta: Gwaranter sp. z o.o. NIP beneficjenta: 7831702116 Kod pocztowy: 61-813 Miejscowość: Poznań Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-30-402/13-02 Stworzenie portalu webowego z e-usługą Gwaranter służącej do zarządzania gwarancjami i dowodami zakupu została wyłączona
 • Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

  POIG.08.02.00-30-010/11-01 Elektroniczna platforma sprzedażowa B2B usprawniająca procesy biznesowe po między BSP Mirosław Hoffmann a partnerami.

  POIG.08.02.00-30-010/11-01 Elektroniczna platforma sprzedażowa B2B usprawniająca procesy biznesowe po między BSP Mirosław Hoffmann a partnerami. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-010/11-01 Tytuł projektu: Elektroniczna platforma sprzedażowa B2B usprawniająca procesy biznesowe po między BSP Mirosław Hoffmann a partnerami. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 1197000 Wydatki kwalifikowalne: 1197000 Dofinansowanie: 631400 Dofinansowanie UE: 536690 Nazwa beneficjenta: BSP Mirosław Hoffmann NIP beneficjenta: 7811212426 Kod pocztowy: 60-479 Miejscowość: Poznań Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą –…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-30-010/11-01 Elektroniczna platforma sprzedażowa B2B usprawniająca procesy biznesowe po między BSP Mirosław Hoffmann a partnerami. została wyłączona
 • Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

  POIG.01.04.00-00-132/13-01 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS

  POIG.01.04.00-00-132/13-01 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-00-132/13-01 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 2876840 Wydatki kwalifikowalne: 2876840 Dofinansowanie: 1960788 Dofinansowanie UE: 1666669.8 Nazwa beneficjenta: Centrum Badan DNA Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 9721137596 Kod pocztowy: 61-612 Miejscowość: Poznań Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-00-132/13-01 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych testów genetycznych do diagnostyki prenatalnej w oparciu o technologię NGS została wyłączona
 • Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

  POIG.06.01.00-30-064/12-04 Rozszerzenie działalności eksportowej przedsiębiorstwa BESTEL B. STELMASZYK I S-KA SP. J.

  POIG.06.01.00-30-064/12-04 Rozszerzenie działalności eksportowej przedsiębiorstwa BESTEL B. STELMASZYK I S-KA SP. J. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-064/12-04 Tytuł projektu: Rozszerzenie działalności eksportowej przedsiębiorstwa BESTEL B. STELMASZYK I S-KA SP. J. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 412500 Wydatki kwalifikowalne: 412500 Dofinansowanie: 210000 Dofinansowanie UE: 178500 Nazwa beneficjenta: BESTEL M. Chęciński I S-ka Spółka Jawna NIP beneficjenta: 7810026176 Kod pocztowy: 60-535 Miejscowość: Poznań Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-30-064/12-04 Rozszerzenie działalności eksportowej przedsiębiorstwa BESTEL B. STELMASZYK I S-KA SP. J. została wyłączona
 • Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

  POIG.08.01.00-30-286/13-02 MetaSport.pl innowacyjna platforma i aplikacja mobilna z narzędziami do treningu personalnego oraz z bazą Personal Trainers.

  POIG.08.01.00-30-286/13-02 MetaSport.pl innowacyjna platforma i aplikacja mobilna z narzędziami do treningu personalnego oraz z bazą Personal Trainers. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-286/13-02 Tytuł projektu: MetaSport.pl innowacyjna platforma i aplikacja mobilna z narzędziami do treningu personalnego oraz z bazą Personal Trainers. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 605593 Wydatki kwalifikowalne: 605593 Dofinansowanie: 423915.1 Dofinansowanie UE: 360327.83 Nazwa beneficjenta: METASPORT Sp. z o. o. NIP beneficjenta: 7792408699 Kod pocztowy: 60-702 Miejscowość: Poznań Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-30-286/13-02 MetaSport.pl innowacyjna platforma i aplikacja mobilna z narzędziami do treningu personalnego oraz z bazą Personal Trainers. została wyłączona
 • Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

  POIG.08.02.00-30-006/08-05 Zautomatyzowanie procesów biznesowych poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu teleinformatycznego.

  POIG.08.02.00-30-006/08-05 Zautomatyzowanie procesów biznesowych poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu teleinformatycznego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-006/08-05 Tytuł projektu: Zautomatyzowanie procesów biznesowych poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu teleinformatycznego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat m. Wrocław Gmina: M. Wrocław Wartość ogółem: 210820 Wydatki kwalifikowalne: 175400 Dofinansowanie: 110944.17 Dofinansowanie UE: 94302.54 Nazwa beneficjenta: ESIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 7822361667 Kod pocztowy: 61-361 Miejscowość: Poznań Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-30-006/08-05 Zautomatyzowanie procesów biznesowych poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu teleinformatycznego. została wyłączona
 • Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

  POIG.06.01.00-30-187/10-01 Rozwój przedsiębiorstwa ARTIFEX poprzez większe nakłady na działalność eksportową.

  POIG.06.01.00-30-187/10-01 Rozwój przedsiębiorstwa ARTIFEX poprzez większe nakłady na działalność eksportową. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-187/10-01 Tytuł projektu: Rozwój przedsiębiorstwa ARTIFEX poprzez większe nakłady na działalność eksportową. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ARTIFEX” LUDOMIRA MANIA NIP beneficjenta: 7810014397 Kod pocztowy: 60-416 Miejscowość: Poznań Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-30-187/10-01 Rozwój przedsiębiorstwa ARTIFEX poprzez większe nakłady na działalność eksportową. została wyłączona
 • Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

  POIG.06.01.00-14-227/12-03 Realizacja eksportu przez firmę Habion Technology sp. z o.o.

  POIG.06.01.00-14-227/12-03 Realizacja eksportu przez firmę Habion Technology sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-14-227/12-03 Tytuł projektu: Realizacja eksportu przez firmę Habion Technology sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 412451.74 Wydatki kwalifikowalne: 408851.74 Dofinansowanie: 208175.87 Dofinansowanie UE: 176949.48 Nazwa beneficjenta: HABION TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9512359312 Kod pocztowy: 60-643 Miejscowość: Poznań Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-14-227/12-03 Realizacja eksportu przez firmę Habion Technology sp. z o.o. została wyłączona
 • Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

  POIG.08.01.00-30-229/09-04 Stworzenie dla klienta automatycznego dostępu do platformy handlu elektronicznego i mechanizmów zasilania danymi.

  POIG.08.01.00-30-229/09-04 Stworzenie dla klienta automatycznego dostępu do platformy handlu elektronicznego i mechanizmów zasilania danymi. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-30-229/09-04 Tytuł projektu: Stworzenie dla klienta automatycznego dostępu do platformy handlu elektronicznego i mechanizmów zasilania danymi. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat poznański Gmina: Komorniki Wartość ogółem: 998500 Wydatki kwalifikowalne: 998500 Dofinansowanie: 805489.95 Dofinansowanie UE: 684666.45 Nazwa beneficjenta: LIGHTSHOP ECOMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIP beneficjenta: 7773110355 Kod pocztowy: 60-003 Miejscowość: Poznań Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka komandytowa – mikro przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-30-229/09-04 Stworzenie dla klienta automatycznego dostępu do platformy handlu elektronicznego i mechanizmów zasilania danymi. została wyłączona
 • Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

  POIG.06.01.00-30-059/12-05 Wdrożenie PRE dla firmy MAXIMA

  POIG.06.01.00-30-059/12-05 Wdrożenie PRE dla firmy MAXIMA Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-059/12-05 Tytuł projektu: Wdrożenie PRE dla firmy MAXIMA Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 400000 Wydatki kwalifikowalne: 400000 Dofinansowanie: 200000 Dofinansowanie UE: 170000 Nazwa beneficjenta: „MAXIMA” Centrum analityczne Kancelaria tłumaczy przysięgłych i technicznych Wiaczesław Sobieszczański NIP beneficjenta: 7822119771 Kod pocztowy: 60-818 Miejscowość: Poznań Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-30-059/12-05 Wdrożenie PRE dla firmy MAXIMA została wyłączona