• Kalisz,  Powiat kaliski / Powiat pleszewski,  Wielkopolskie

  POIG.04.04.00-18-014/09-10 Budowa zakładu innowacyjnych procesów specjalnych dla przemysłu lotniczego

  POIG.04.04.00-18-014/09-10 Budowa zakładu innowacyjnych procesów specjalnych dla przemysłu lotniczego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-18-014/09-10 Tytuł projektu: Budowa zakładu innowacyjnych procesów specjalnych dla przemysłu lotniczego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat rzeszowski Gmina: Trzebownisko Wartość ogółem: 13770898.6 Wydatki kwalifikowalne: 10470291.37 Dofinansowanie: 6272174.82 Dofinansowanie UE: 5331348.59 Nazwa beneficjenta: Vac Aero Kalisz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6181979490 Kod pocztowy: 62-800 Miejscowość: Kalisz Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

  Możliwość komentowania POIG.04.04.00-18-014/09-10 Budowa zakładu innowacyjnych procesów specjalnych dla przemysłu lotniczego została wyłączona
 • Kalisz,  Powiat kaliski / Powiat pleszewski,  Wielkopolskie

  POIG.06.05.02-00-351/13-00 Promocja produktów MTM Industries w Algierii

  POIG.06.05.02-00-351/13-00 Promocja produktów MTM Industries w Algierii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-351/13-00 Tytuł projektu: Promocja produktów MTM Industries w Algierii Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 90036 Wydatki kwalifikowalne: 73200 Dofinansowanie: 54900 Dofinansowanie UE: 46665 Nazwa beneficjenta: MTM INDUSTRIES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 6182072668 Kod pocztowy: 62-800 Miejscowość: Kalisz Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-351/13-00 Promocja produktów MTM Industries w Algierii została wyłączona
 • Kalisz,  Powiat kaliski / Powiat pleszewski,  Wielkopolskie

  POIG.08.02.00-30-078/12-02 Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy spółką „LEDBORD” a jej partnerami

  POIG.08.02.00-30-078/12-02 Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy spółką „LEDBORD” a jej partnerami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-078/12-02 Tytuł projektu: Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy spółką „LEDBORD” a jej partnerami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Kalisz Gmina: M. Kalisz Wartość ogółem: 767180 Wydatki kwalifikowalne: 767180 Dofinansowanie: 457908 Dofinansowanie UE: 389221.8 Nazwa beneficjenta: „LEDBORD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6182114361 Kod pocztowy: 62-800 Miejscowość: Kalisz Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-30-078/12-02 Implementacja systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy spółką „LEDBORD” a jej partnerami została wyłączona
 • Kalisz,  Powiat kaliski / Powiat pleszewski,  Wielkopolskie

  POIG.08.02.00-30-006/11-01 Automatyzacja procesów biznesowych z partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B przez firmę Agro-Star

  POIG.08.02.00-30-006/11-01 Automatyzacja procesów biznesowych z partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B przez firmę Agro-Star Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-006/11-01 Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych z partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B przez firmę Agro-Star Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Kalisz Gmina: M. Kalisz Wartość ogółem: 240550 Wydatki kwalifikowalne: 240550 Dofinansowanie: 132630 Dofinansowanie UE: 112735.5 Nazwa beneficjenta: AGRO-STAR TADEUSZ NOGAJ SPÓŁKA JAWNA NIP beneficjenta: 6180047258 Kod pocztowy: 62-800 Miejscowość: Kalisz Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka jawna – małe…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-30-006/11-01 Automatyzacja procesów biznesowych z partnerami dzięki wdrożeniu systemu B2B przez firmę Agro-Star została wyłączona
 • Kalisz,  Powiat kaliski / Powiat pleszewski,  Wielkopolskie

  POIG.04.03.00-00-178/11-01 Wdrożenie nowej technologii produkcji trójwarstwowej folii do laminowania i folii termokurczliwej

  POIG.04.03.00-00-178/11-01 Wdrożenie nowej technologii produkcji trójwarstwowej folii do laminowania i folii termokurczliwej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-178/11-01 Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii produkcji trójwarstwowej folii do laminowania i folii termokurczliwej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Kalisz Gmina: M. Kalisz Wartość ogółem: 6200000 Wydatki kwalifikowalne: 6200000 Dofinansowanie: 3720000 Dofinansowanie UE: 3162000 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe FOL-PLAST-KRAUS Andrzej Kraus NIP beneficjenta: 6180048950 Kod pocztowy: 62-800 Miejscowość: Kalisz Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-178/11-01 Wdrożenie nowej technologii produkcji trójwarstwowej folii do laminowania i folii termokurczliwej została wyłączona
 • Kalisz,  Powiat kaliski / Powiat pleszewski,  Wielkopolskie

  POIG.06.05.02-00-200/13-00 Rozwój firmy TONTOR na rynku kanadyjskim

  POIG.06.05.02-00-200/13-00 Rozwój firmy TONTOR na rynku kanadyjskim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-200/13-00 Tytuł projektu: Rozwój firmy TONTOR na rynku kanadyjskim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 60717.72 Wydatki kwalifikowalne: 49364 Dofinansowanie: 37023 Dofinansowanie UE: 31469.55 Nazwa beneficjenta: Zakład Produkcyjno-Usługowy „TONTOR” Tomasz Tontor NIP beneficjenta: 6180028901 Kod pocztowy: 62-800 Miejscowość: Kalisz Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-200/13-00 Rozwój firmy TONTOR na rynku kanadyjskim została wyłączona
 • Kalisz,  Powiat kaliski / Powiat pleszewski,  Wielkopolskie

  POIG.06.01.00-30-276/10-00 Plan rozwoju eksportu dla spółki ECDE Sp. z o.o.

  POIG.06.01.00-30-276/10-00 Plan rozwoju eksportu dla spółki ECDE Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-30-276/10-00 Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu dla spółki ECDE Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Kalisz Gmina: M. Kalisz Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: ECDE Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6182111003 Kod pocztowy: 62-800 Miejscowość: Kalisz Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-30-276/10-00 Plan rozwoju eksportu dla spółki ECDE Sp. z o.o. została wyłączona
 • Kalisz,  Powiat kaliski / Powiat pleszewski,  Wielkopolskie

  POIG.08.02.00-30-072/11-01 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego proces realizacji dostaw.

  POIG.08.02.00-30-072/11-01 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego proces realizacji dostaw. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-072/11-01 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego proces realizacji dostaw. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 201000 Wydatki kwalifikowalne: 201000 Dofinansowanie: 99150 Dofinansowanie UE: 84277.5 Nazwa beneficjenta: FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA PAULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIP beneficjenta: 6182093096 Kod pocztowy: 62-800 Miejscowość: Kalisz Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka komandytowa – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-30-072/11-01 Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego proces realizacji dostaw. została wyłączona
 • Kalisz,  Powiat kaliski / Powiat pleszewski,  Wielkopolskie

  POIG.04.03.00-00-966/11-01 Wdrożenie nowej technologii do produkcji klejo – uszczelniacza HYBRICX PLUS

  POIG.04.03.00-00-966/11-01 Wdrożenie nowej technologii do produkcji klejo – uszczelniacza HYBRICX PLUS Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-966/11-01 Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii do produkcji klejo – uszczelniacza HYBRICX PLUS Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Wartość ogółem: 4989000 Wydatki kwalifikowalne: 4989000 Dofinansowanie: 2993400 Dofinansowanie UE: 2544390 Nazwa beneficjenta: CX-80 Polska Agata Nadera. Dariusz Nadera Spółka Jawna NIP beneficjenta: 6181889278 Kod pocztowy: 62-800 Miejscowość: Kalisz Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.)…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-966/11-01 Wdrożenie nowej technologii do produkcji klejo – uszczelniacza HYBRICX PLUS została wyłączona
 • Kalisz,  Powiat kaliski / Powiat pleszewski,  Wielkopolskie

  POIG.04.04.00-10-069/13-07 „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji spożywczego produktu odświeżającego w celu umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym”

  POIG.04.04.00-10-069/13-07 „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji spożywczego produktu odświeżającego w celu umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-10-069/13-07 Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji spożywczego produktu odświeżającego w celu umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat bełchatowski Gmina: Bełchatów Wartość ogółem: 17214000 Wydatki kwalifikowalne: 13963000 Dofinansowanie: 9075950 Dofinansowanie UE: 7714557.5 Nazwa beneficjenta: HERBSLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9680931824 Kod pocztowy: 62-800 Miejscowość: Kalisz Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat kaliski / Powiat pleszewski Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie.…

  Możliwość komentowania POIG.04.04.00-10-069/13-07 „Wdrożenie innowacyjnego procesu produkcji spożywczego produktu odświeżającego w celu umocnienia pozycji przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym” została wyłączona