• Orły,  Podkarpackie,  Powiat przemyski

    POIG.08.03.00-18-542/13-00 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców w gminie Orły”

    POIG.08.03.00-18-542/13-00 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców w gminie Orły” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-18-542/13-00 Tytuł projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców w gminie Orły” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat przemyski Gmina: Orły Wartość ogółem: 1365660 Wydatki kwalifikowalne: 1365660 Dofinansowanie: 1365660 Dofinansowanie UE: 1160811 Nazwa beneficjenta: Gmina Orły NIP beneficjenta: 7952307330 Kod pocztowy: 37-716 Miejscowość: Orły Województwo: Podkarpackie Powiat: Powiat przemyski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

    Możliwość komentowania POIG.08.03.00-18-542/13-00 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców w gminie Orły” została wyłączona