• Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.06.02.02-00-031/09-03 Europark- przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap 1

  POIG.06.02.02-00-031/09-03 Europark- przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap 1 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-031/09-03 Tytuł projektu: Europark- przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap 1 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 771040 Wydatki kwalifikowalne: 771040 Dofinansowanie: 655384 Dofinansowanie UE: 655384 Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Elbląg NIP beneficjenta: 5783051446 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2011 Data utworzenia…

  Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-031/09-03 Europark- przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap 1 została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.04.01.00-28-012/09-05 Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

  POIG.04.01.00-28-012/09-05 Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-28-012/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 14751189.02 Wydatki kwalifikowalne: 12726000 Dofinansowanie: 7630600 Dofinansowanie UE: 6486010 Nazwa beneficjenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5780004498 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-28-012/09-05 Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.08.02.00-28-033/12-01 Automatyzacja procesów biznesowych PPH HALEX i partnerów poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B

  POIG.08.02.00-28-033/12-01 Automatyzacja procesów biznesowych PPH HALEX i partnerów poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-28-033/12-01 Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych PPH HALEX i partnerów poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 312000 Wydatki kwalifikowalne: 282000 Dofinansowanie: 169200 Dofinansowanie UE: 143820 Nazwa beneficjenta: P.P.H.”HALEX” HENRYK TATKOWSKI Zakład Pracy Chronionej NIP beneficjenta: 5780017319 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-28-033/12-01 Automatyzacja procesów biznesowych PPH HALEX i partnerów poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.01.04.00-28-012/09-05 Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

  POIG.01.04.00-28-012/09-05 Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-012/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 1083561.56 Wydatki kwalifikowalne: 935500 Dofinansowanie: 531925 Dofinansowanie UE: 452136.25 Nazwa beneficjenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5780004498 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-28-012/09-05 Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.06.02.02-00-112/11-02 Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu

  POIG.06.02.02-00-112/11-02 Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-112/11-02 Tytuł projektu: Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 821271 Wydatki kwalifikowalne: 691275 Dofinansowanie: 587583.75 Dofinansowanie UE: 587583.75 Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Elbląg NIP beneficjenta: 5783051446 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2014…

  Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-112/11-02 Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu została wyłączona
 • Gronowo Górne,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.04.04.00-28-007/09-06 Innowacyjna technologia galwanizowania tworzyw sztucznych

  POIG.04.04.00-28-007/09-06 Innowacyjna technologia galwanizowania tworzyw sztucznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-007/09-06 Tytuł projektu: Innowacyjna technologia galwanizowania tworzyw sztucznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski Gmina: Elbląg Wartość ogółem: 11589826.76 Wydatki kwalifikowalne: 9499858 Dofinansowanie: 6649900.6 Dofinansowanie UE: 5652415.51 Nazwa beneficjenta: Galwan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5782960595 Kod pocztowy: 82-310 Miejscowość: Gronowo Górne Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.04.04.00-28-007/09-06 Innowacyjna technologia galwanizowania tworzyw sztucznych została wyłączona
 • Gronowo Górne,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.06.05.02-00-054/12-02 Udział firmy KRIS-MAR w targach branzówych

  POIG.06.05.02-00-054/12-02 Udział firmy KRIS-MAR w targach branzówych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-054/12-02 Tytuł projektu: Udział firmy KRIS-MAR w targach branzówych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 1211474.57 Wydatki kwalifikowalne: 986886 Dofinansowanie: 740164.5 Dofinansowanie UE: 629139.82 Nazwa beneficjenta: „KRIS-MAR” K. Gójska. M. Fiłonowicz Spółka Jawna NIP beneficjenta: 5781008015 Kod pocztowy: 82-310 Miejscowość: Gronowo Górne Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-054/12-02 Udział firmy KRIS-MAR w targach branzówych została wyłączona
 • Gronowo Górne.Elbląg 2,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.06.05.02-00-019/10-00 Zdobycie nowych klientów i rozwój eksportu w ramach misji do Gruzji

  POIG.06.05.02-00-019/10-00 Zdobycie nowych klientów i rozwój eksportu w ramach misji do Gruzji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-019/10-00 Tytuł projektu: Zdobycie nowych klientów i rozwój eksportu w ramach misji do Gruzji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 7250.67 Wydatki kwalifikowalne: 5910.37 Dofinansowanie: 2955.18 Dofinansowanie UE: 2511.9 Nazwa beneficjenta: ALEX Stolarstwo Meblowe Zenon Aleksandrowicz NIP beneficjenta: 5781002449 Kod pocztowy: 82-310 Miejscowość: Gronowo Górne.Elbląg 2 Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-019/10-00 Zdobycie nowych klientów i rozwój eksportu w ramach misji do Gruzji została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.06.02.02-00-042/10-06 Europark – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II

  POIG.06.02.02-00-042/10-06 Europark – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-042/10-06 Tytuł projektu: Europark – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 744150 Wydatki kwalifikowalne: 744150 Dofinansowanie: 632527.5 Dofinansowanie UE: 632527.5 Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Elbląg NIP beneficjenta: 5783051446 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elblag Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2015 Data utworzenia…

  Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-042/10-06 Europark – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.06.01.00-28-008/10-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie LIRA Spółka Jawna

  POIG.06.01.00-28-008/10-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie LIRA Spółka Jawna Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-28-008/10-03 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie LIRA Spółka Jawna Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 212000 Wydatki kwalifikowalne: 212000 Dofinansowanie: 106000 Dofinansowanie UE: 90100 Nazwa beneficjenta: LIRA Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5782587133 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-28-008/10-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie LIRA Spółka Jawna została wyłączona