• Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

  POIG.08.02.00-10-033/12-04 Wdrożenie systemu automatyzującego proces zamówień i logistyki pomiędzy Skamex a jego polskimi i zagranicznymi partnerami.

  POIG.08.02.00-10-033/12-04 Wdrożenie systemu automatyzującego proces zamówień i logistyki pomiędzy Skamex a jego polskimi i zagranicznymi partnerami. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-033/12-04 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu automatyzującego proces zamówień i logistyki pomiędzy Skamex a jego polskimi i zagranicznymi partnerami. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 3130865 Wydatki kwalifikowalne: 3130865 Dofinansowanie: 1860519 Dofinansowanie UE: 1581441.15 Nazwa beneficjenta: SKAMEX SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIP beneficjenta: 7280008175 Kod pocztowy: 93-121 Miejscowość: Łódź Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-10-033/12-04 Wdrożenie systemu automatyzującego proces zamówień i logistyki pomiędzy Skamex a jego polskimi i zagranicznymi partnerami. została wyłączona
 • Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

  POIG.06.05.02-00-295/13-00 Udział firmy Hatrans Sp. z o. o. w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych Europa-Azja. Współpraca bez granic.

  POIG.06.05.02-00-295/13-00 Udział firmy Hatrans Sp. z o. o. w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych Europa-Azja. Współpraca bez granic. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.05.02-00-295/13-00 Tytuł projektu: Udział firmy Hatrans Sp. z o. o. w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych Europa-Azja. Współpraca bez granic. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.05.00 Poddziałanie: POIG.06.05.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 29876.7 Wydatki kwalifikowalne: 24290 Dofinansowanie: 18217.5 Dofinansowanie UE: 15484.87 Nazwa beneficjenta: P.U. Hatrans Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 7290110656 Kod pocztowy: 91-218 Miejscowość: Łódź Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.06.05.02-00-295/13-00 Udział firmy Hatrans Sp. z o. o. w Międzynarodowych Targach Inwestycyjnych Europa-Azja. Współpraca bez granic. została wyłączona
 • Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

  POIG.08.02.00-10-057/12-03 Wdrożenie systemu klasy B2B jako usprawnienie procesów biznesowych w zakresie realizacji zamówień i zleceń

  POIG.08.02.00-10-057/12-03 Wdrożenie systemu klasy B2B jako usprawnienie procesów biznesowych w zakresie realizacji zamówień i zleceń Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-057/12-03 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy B2B jako usprawnienie procesów biznesowych w zakresie realizacji zamówień i zleceń Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 444000 Wydatki kwalifikowalne: 444000 Dofinansowanie: 264075 Dofinansowanie UE: 224463.75 Nazwa beneficjenta: JANUSZ CHOJNACKI „LASKOMEX” PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE NIP beneficjenta: 7280007158 Kod pocztowy: 93-231 Miejscowość: Łódź Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-10-057/12-03 Wdrożenie systemu klasy B2B jako usprawnienie procesów biznesowych w zakresie realizacji zamówień i zleceń została wyłączona
 • Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

  POIG.04.03.00-00-339/11-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania metalowych elementów usztywniających do profili z tworzyw sztucznych

  POIG.04.03.00-00-339/11-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania metalowych elementów usztywniających do profili z tworzyw sztucznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-339/11-03 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania metalowych elementów usztywniających do profili z tworzyw sztucznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat zawierciański Gmina: Szczekociny Wartość ogółem: 1140000 Wydatki kwalifikowalne: 1140000 Dofinansowanie: 570000 Dofinansowanie UE: 484500 Nazwa beneficjenta: Renova sp. z o.o. NIP beneficjenta: 7282762054 Kod pocztowy: 90-441 Miejscowość: Łódź Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-339/11-03 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania metalowych elementów usztywniających do profili z tworzyw sztucznych została wyłączona
 • Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

  POIG.01.03.01-10-109/12-05 Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery.

  POIG.01.03.01-10-109/12-05 Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-10-109/12-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 23415360 Wydatki kwalifikowalne: 22053760 Dofinansowanie: 14334840 Dofinansowanie UE: 12184614 Nazwa beneficjenta: POLITECHNIKA ŁÓDZKA NIP beneficjenta: 7270021895 Kod pocztowy: 90-924 Miejscowość: Łódź Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: uczelnia wyższa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/13/2016 Data utworzenia w KSI…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.01-10-109/12-05 Opracowanie i wdrożenie technologii redukcji emisji rtęci do atmosfery. została wyłączona
 • Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

  POIG.05.04.01-10-017/13-02 Uzyskanie patentu na wynalazek „Podświetlane znaki drogowe” w celu ochrony własnosci przemysłowej

  POIG.05.04.01-10-017/13-02 Uzyskanie patentu na wynalazek „Podświetlane znaki drogowe” w celu ochrony własnosci przemysłowej Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-10-017/13-02 Tytuł projektu: Uzyskanie patentu na wynalazek „Podświetlane znaki drogowe” w celu ochrony własnosci przemysłowej Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 401429.6 Wydatki kwalifikowalne: 401429.6 Dofinansowanie: 281000.72 Dofinansowanie UE: 238850.61 Nazwa beneficjenta: „Sagittarius Gropup Sp.z o.o. NIP beneficjenta: 7272800942 Kod pocztowy: 90-562 Miejscowość: Łódź Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-10-017/13-02 Uzyskanie patentu na wynalazek „Podświetlane znaki drogowe” w celu ochrony własnosci przemysłowej została wyłączona
 • Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

  POIG.01.03.01-10-129/08-08 PRZYGOTOWANIE PREPARATÓW POLIFENOLOWYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWPŁYTKOWYCH I KARDIOPROTEKCYJNYCH (FLAWOPIRYNA)

  POIG.01.03.01-10-129/08-08 PRZYGOTOWANIE PREPARATÓW POLIFENOLOWYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWPŁYTKOWYCH I KARDIOPROTEKCYJNYCH (FLAWOPIRYNA) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-10-129/08-08 Tytuł projektu: PRZYGOTOWANIE PREPARATÓW POLIFENOLOWYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWPŁYTKOWYCH I KARDIOPROTEKCYJNYCH (FLAWOPIRYNA) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 7132360.69 Wydatki kwalifikowalne: 7054865.51 Dofinansowanie: 7054865.51 Dofinansowanie UE: 5996635.68 Nazwa beneficjenta: Uniwersytet Medyczny w Łodzi NIP beneficjenta: 7251843739 Kod pocztowy: 90-419 Miejscowość: Łódź Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: uczelnia wyższa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.01-10-129/08-08 PRZYGOTOWANIE PREPARATÓW POLIFENOLOWYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO O WŁAŚCIWOŚCIACH PRZECIWPŁYTKOWYCH I KARDIOPROTEKCYJNYCH (FLAWOPIRYNA) została wyłączona
 • Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

  POIG.08.01.00-10-176/12-11 Stworzenie internetowego serwisu pożyczek społecznościowych

  POIG.08.01.00-10-176/12-11 Stworzenie internetowego serwisu pożyczek społecznościowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-176/12-11 Tytuł projektu: Stworzenie internetowego serwisu pożyczek społecznościowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 699900 Wydatki kwalifikowalne: 699900 Dofinansowanie: 489930 Dofinansowanie UE: 416440.5 Nazwa beneficjenta: EIG Finance Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 7272774819 Kod pocztowy: 90-602 Miejscowość: Łódź Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/11/2015 Data…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-10-176/12-11 Stworzenie internetowego serwisu pożyczek społecznościowych została wyłączona
 • Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

  POIG.08.02.00-10-127/13-05 Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a współpracującymi parterami biznesowymi

  POIG.08.02.00-10-127/13-05 Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a współpracującymi parterami biznesowymi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-10-127/13-05 Tytuł projektu: Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a współpracującymi parterami biznesowymi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 360390 Wydatki kwalifikowalne: 360390 Dofinansowanie: 245385 Dofinansowanie UE: 208577.25 Nazwa beneficjenta: GRUPA BROKERSKA „QUANTUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 7251688546 Kod pocztowy: 90-135 Miejscowość: Łódź Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-10-127/13-05 Wdrożenie platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Wnioskodawcą a współpracującymi parterami biznesowymi została wyłączona
 • Łódź,  Łódzkie,  Powiat m. Łódź

  POIG.08.01.00-10-198/13-03 3D CAD – System do prezentacji w Internecie w trybie interaktywnego widoku 3D produktów i projektów zapisanych w środowisku CAD.

  POIG.08.01.00-10-198/13-03 3D CAD – System do prezentacji w Internecie w trybie interaktywnego widoku 3D produktów i projektów zapisanych w środowisku CAD. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-10-198/13-03 Tytuł projektu: 3D CAD – System do prezentacji w Internecie w trybie interaktywnego widoku 3D produktów i projektów zapisanych w środowisku CAD. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Gmina: M. Łódź Wartość ogółem: 679500 Wydatki kwalifikowalne: 679500 Dofinansowanie: 475650 Dofinansowanie UE: 404302.5 Nazwa beneficjenta: CQ Media. M. Woźniakowski i Wspólnicy – Spółka Jawna NIP beneficjenta: 7282792581 Kod pocztowy: 92-602 Miejscowość: Łódź Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat m. Łódź Temat priorytetu: 13 Usługi i…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-10-198/13-03 3D CAD – System do prezentacji w Internecie w trybie interaktywnego widoku 3D produktów i projektów zapisanych w środowisku CAD. została wyłączona