• Lesznowola,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński

  POIG.08.03.00-14-196/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola

  POIG.08.03.00-14-196/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-196/13-01 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Gmina: Lesznowola Wartość ogółem: 844500 Wydatki kwalifikowalne: 844500 Dofinansowanie: 844500 Dofinansowanie UE: 717825 Nazwa beneficjenta: Gmina Lesznowola NIP beneficjenta: 1231220334 Kod pocztowy: 05-506 Miejscowość: Lesznowola Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-14-196/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych w Gminie Lesznowola została wyłączona
 • Lesznowola,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński

  POIG.08.03.00-14-046/10-05 Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola

  POIG.08.03.00-14-046/10-05 Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-14-046/10-05 Tytuł projektu: Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Gmina: Lesznowola Wartość ogółem: 2261359.14 Wydatki kwalifikowalne: 2261359.14 Dofinansowanie: 2261359.14 Dofinansowanie UE: 1922155.26 Nazwa beneficjenta: Gmina Lesznowola NIP beneficjenta: 1230093690 Kod pocztowy: 05-506 Miejscowość: Lesznowola Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/4/2013 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-14-046/10-05 Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola została wyłączona
 • Lesznowola,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński

  POIG.06.02.02-00-103/11-03 Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło

  POIG.06.02.02-00-103/11-03 Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-103/11-03 Tytuł projektu: Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Gmina: Lesznowola Wartość ogółem: 619920 Wydatki kwalifikowalne: 504000 Dofinansowanie: 428400 Dofinansowanie UE: 428400 Nazwa beneficjenta: Gmina Lesznowola NIP beneficjenta: 1231220334 Kod pocztowy: 05-506 Miejscowość: Lesznowola Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 6/2/2015 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 6/10/2015 Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012 Data…

  Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-103/11-03 Koncepcja zagospodarowania terenu dawnego KPGO Mysiadło została wyłączona
 • Lesznowola,  Mazowieckie,  Powiat piaseczyński

  POIG.08.01.00-14-637/12-03 E-usługa automatyzująca terapię dzieci z dysleksją pod nazwą handlową www.terapiadyslekscji.com.pl

  POIG.08.01.00-14-637/12-03 E-usługa automatyzująca terapię dzieci z dysleksją pod nazwą handlową www.terapiadyslekscji.com.pl Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-14-637/12-03 Tytuł projektu: E-usługa automatyzująca terapię dzieci z dysleksją pod nazwą handlową www.terapiadyslekscji.com.pl Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Gmina: Lesznowola Wartość ogółem: 698899 Wydatki kwalifikowalne: 698899 Dofinansowanie: 489229.3 Dofinansowanie UE: 415844.9 Nazwa beneficjenta: Psychologia Innowacyjna Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 1231274063 Kod pocztowy: 05-506 Miejscowość: Lesznowola Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat piaseczyński Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-14-637/12-03 E-usługa automatyzująca terapię dzieci z dysleksją pod nazwą handlową www.terapiadyslekscji.com.pl została wyłączona