• Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.06.01.00-12-109/10-03 Pizza Publishing: promocja gier wideo na rynkach miedzynarodowych

  POIG.06.01.00-12-109/10-03 Pizza Publishing: promocja gier wideo na rynkach miedzynarodowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-109/10-03 Tytuł projektu: Pizza Publishing: promocja gier wideo na rynkach miedzynarodowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: PIZZA PUBLISHING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 6751429942 Kod pocztowy: 31-553 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-12-109/10-03 Pizza Publishing: promocja gier wideo na rynkach miedzynarodowych została wyłączona
 • Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.08.04.00-12-028/10-03 Zapewnienie dostępu do Internetu w województwie małopolskim przez P.H.U. CLASSCOM Sp. z o.o.

  POIG.08.04.00-12-028/10-03 Zapewnienie dostępu do Internetu w województwie małopolskim przez P.H.U. CLASSCOM Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-12-028/10-03 Tytuł projektu: Zapewnienie dostępu do Internetu w województwie małopolskim przez P.H.U. CLASSCOM Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat krakowski Gmina: Skała Wartość ogółem: 384378.08 Wydatki kwalifikowalne: 281252.25 Dofinansowanie: 196876.58 Dofinansowanie UE: 167345.09 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „CLASSCOM” Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6772179545 Kod pocztowy: 30-011 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-12-028/10-03 Zapewnienie dostępu do Internetu w województwie małopolskim przez P.H.U. CLASSCOM Sp. z o.o. została wyłączona
 • Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.02.03.02-00-050/09-06 SUW – Zintegrowany system wymiany wiedzy i udostępniania akademickich publikacji z zakresu nauk technicznych

  POIG.02.03.02-00-050/09-06 SUW – Zintegrowany system wymiany wiedzy i udostępniania akademickich publikacji z zakresu nauk technicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.02-00-050/09-06 Tytuł projektu: SUW – Zintegrowany system wymiany wiedzy i udostępniania akademickich publikacji z zakresu nauk technicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: POIG.02.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 577738 Wydatki kwalifikowalne: 577738 Dofinansowanie: 577738 Dofinansowanie UE: 491077.3 Nazwa beneficjenta: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie NIP beneficjenta: 6750006257 Kod pocztowy: 31-155 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.) Forma…

  Możliwość komentowania POIG.02.03.02-00-050/09-06 SUW – Zintegrowany system wymiany wiedzy i udostępniania akademickich publikacji z zakresu nauk technicznych została wyłączona
 • Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.01.03.02-12-002/09-01 Sposób wytwarzania bioceramicznych tworzyw implantacyjnych na bazie hydroksyapatytu węglanowego

  POIG.01.03.02-12-002/09-01 Sposób wytwarzania bioceramicznych tworzyw implantacyjnych na bazie hydroksyapatytu węglanowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.02-12-002/09-01 Tytuł projektu: Sposób wytwarzania bioceramicznych tworzyw implantacyjnych na bazie hydroksyapatytu węglanowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.02 Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 60500 Wydatki kwalifikowalne: 55000 Dofinansowanie: 55000 Dofinansowanie UE: 46750 Nazwa beneficjenta: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie NIP beneficjenta: 6750001923 Kod pocztowy: 30-059 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: uczelnia wyższa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.02-12-002/09-01 Sposób wytwarzania bioceramicznych tworzyw implantacyjnych na bazie hydroksyapatytu węglanowego została wyłączona
 • Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.01.04.00-12-002/08-06 Opracowanie i wdrożenie algorytmu do komputerowego wspomagania projektowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10)

  POIG.01.04.00-12-002/08-06 Opracowanie i wdrożenie algorytmu do komputerowego wspomagania projektowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10) Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-12-002/08-06 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie algorytmu do komputerowego wspomagania projektowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10) Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 975050 Wydatki kwalifikowalne: 967350 Dofinansowanie: 668895 Dofinansowanie UE: 568560.75 Nazwa beneficjenta: Selvita sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6792942955 Kod pocztowy: 30-818 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-12-002/08-06 Opracowanie i wdrożenie algorytmu do komputerowego wspomagania projektowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10) została wyłączona
 • Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.02.03.00-00-040/09-06 Rozwój infrastruktury informatycznej i sprzętowo-sieciowej Instytutu dla poprawy zarządzania i transferu technologii

  POIG.02.03.00-00-040/09-06 Rozwój infrastruktury informatycznej i sprzętowo-sieciowej Instytutu dla poprawy zarządzania i transferu technologii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-040/09-06 Tytuł projektu: Rozwój infrastruktury informatycznej i sprzętowo-sieciowej Instytutu dla poprawy zarządzania i transferu technologii Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 6059074.32 Wydatki kwalifikowalne: 5279239.38 Dofinansowanie: 5279239.38 Dofinansowanie UE: 4487353.47 Nazwa beneficjenta: Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania NIP beneficjenta: 6750001774 Kod pocztowy: 30-011 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.) Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy…

  Możliwość komentowania POIG.02.03.00-00-040/09-06 Rozwój infrastruktury informatycznej i sprzętowo-sieciowej Instytutu dla poprawy zarządzania i transferu technologii została wyłączona
 • Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.08.02.00-12-013/09-00 Wdrożenie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS systemu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi.

  POIG.08.02.00-12-013/09-00 Wdrożenie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS systemu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-013/09-00 Tytuł projektu: Wdrożenie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS systemu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 151890 Wydatki kwalifikowalne: 124500 Dofinansowanie: 74700 Dofinansowanie UE: 63495 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Handlowe BIURO PLUS Włodzimierz Leszczyński NIP beneficjenta: 6780078161 Kod pocztowy: 30-415 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-12-013/09-00 Wdrożenie w przedsiębiorstwie BIURO PLUS systemu B2B jako narzędzia komunikacji handlowej z przedsiębiorstwami współpracującymi. została wyłączona
 • Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.06.01.00-12-097/13-07 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Sanitbuy.pl

  POIG.06.01.00-12-097/13-07 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Sanitbuy.pl Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-097/13-07 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Sanitbuy.pl Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 394351 Wydatki kwalifikowalne: 394351 Dofinansowanie: 296388.25 Dofinansowanie UE: 251930.01 Nazwa beneficjenta: KRZYSZTOF BIAŁKOWSKI Sanitbuy.pl NIP beneficjenta: 6781149532 Kod pocztowy: 30-382 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-12-097/13-07 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Sanitbuy.pl została wyłączona
 • Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.08.02.00-12-106/14-00 Wdrożenie systemu B2B w celu zautomatyzowania procesów biznesowych firmy ASKEN z partnerami

  POIG.08.02.00-12-106/14-00 Wdrożenie systemu B2B w celu zautomatyzowania procesów biznesowych firmy ASKEN z partnerami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-106/14-00 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu zautomatyzowania procesów biznesowych firmy ASKEN z partnerami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 353390 Wydatki kwalifikowalne: 353390 Dofinansowanie: 245123 Dofinansowanie UE: 208354.55 Nazwa beneficjenta: Asken Mirosław Cioś. Waldemar Kwinta Spółka Cywilna NIP beneficjenta: 9451612402 Kod pocztowy: 31-267 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-12-106/14-00 Wdrożenie systemu B2B w celu zautomatyzowania procesów biznesowych firmy ASKEN z partnerami została wyłączona
 • Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.06.01.00-12-073/09-03 Plan rozwoju eksportu spółki Opcom Grupa Eskadra Sp. z o.o.

  POIG.06.01.00-12-073/09-03 Plan rozwoju eksportu spółki Opcom Grupa Eskadra Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-12-073/09-03 Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu spółki Opcom Grupa Eskadra Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 15250 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Opcom Grupa Eskadra Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6792917489 Kod pocztowy: 31-553 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-12-073/09-03 Plan rozwoju eksportu spółki Opcom Grupa Eskadra Sp. z o.o. została wyłączona