• Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.08.03.00-24-150/09-02 Zł@pmy się w sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa

  POIG.08.03.00-24-150/09-02 Zł@pmy się w sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-24-150/09-02 Tytuł projektu: Zł@pmy się w sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 1480297.75 Wydatki kwalifikowalne: 1480297.75 Dofinansowanie: 1480297.75 Dofinansowanie UE: 1258253.08 Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Częstochowa NIP beneficjenta: 5732745883 Kod pocztowy: 42-217 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-24-150/09-02 Zł@pmy się w sieć – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.04.03.00-00-217/11-00 Wdrożenie w firmie Metal Union produkcji Systemów ogrodzeniowych do samodzielnego montażu

  POIG.04.03.00-00-217/11-00 Wdrożenie w firmie Metal Union produkcji Systemów ogrodzeniowych do samodzielnego montażu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-217/11-00 Tytuł projektu: Wdrożenie w firmie Metal Union produkcji Systemów ogrodzeniowych do samodzielnego montażu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 2743200 Wydatki kwalifikowalne: 2643200 Dofinansowanie: 1321600 Dofinansowanie UE: 1123360 Nazwa beneficjenta: Metal Union Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5731021083 Kod pocztowy: 42-200 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-217/11-00 Wdrożenie w firmie Metal Union produkcji Systemów ogrodzeniowych do samodzielnego montażu została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.08.03.00-24-612/13-02 Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa

  POIG.08.03.00-24-612/13-02 Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-24-612/13-02 Tytuł projektu: Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 484656.36 Wydatki kwalifikowalne: 484656.36 Dofinansowanie: 484656.36 Dofinansowanie UE: 411957.9 Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Częstochowa NIP beneficjenta: 5732745883 Kod pocztowy: 42-217 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-24-612/13-02 Internet przyszłością cyfrowego świata – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.08.02.00-24-157/13-00 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firma MEBO a partnerami biznesowymi

  POIG.08.02.00-24-157/13-00 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firma MEBO a partnerami biznesowymi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-157/13-00 Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firma MEBO a partnerami biznesowymi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 224150 Wydatki kwalifikowalne: 224150 Dofinansowanie: 156905 Dofinansowanie UE: 133369.25 Nazwa beneficjenta: „MEBO” Grzegorz Osypowicz NIP beneficjenta: 9490217472 Kod pocztowy: 42-202 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-24-157/13-00 Automatyzacja procesów biznesowych pomiędzy firma MEBO a partnerami biznesowymi została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.06.01.00-24-031/13-02 Wdrożenie działań zaplanowanych w PRE przez Enigma-Art Jakub Gawron

  POIG.06.01.00-24-031/13-02 Wdrożenie działań zaplanowanych w PRE przez Enigma-Art Jakub Gawron Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-031/13-02 Tytuł projektu: Wdrożenie działań zaplanowanych w PRE przez Enigma-Art Jakub Gawron Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 242810 Wydatki kwalifikowalne: 242810 Dofinansowanie: 182733 Dofinansowanie UE: 155323.05 Nazwa beneficjenta: ENIGMA-ART Jakub Gawron NIP beneficjenta: 9491632061 Kod pocztowy: 42-202 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-031/13-02 Wdrożenie działań zaplanowanych w PRE przez Enigma-Art Jakub Gawron została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.01.04.00-24-004/10-01 Badania przemysłowe nowego typu wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych

  POIG.01.04.00-24-004/10-01 Badania przemysłowe nowego typu wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-004/10-01 Tytuł projektu: Badania przemysłowe nowego typu wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 2291160 Wydatki kwalifikowalne: 1878000 Dofinansowanie: 1487050 Dofinansowanie UE: 1263992.5 Nazwa beneficjenta: Magneto Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 9492016097 Kod pocztowy: 42-200 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji:…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-24-004/10-01 Badania przemysłowe nowego typu wytwarzania nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.06.01.00-24-079/10-01 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez BIURO HANDLOWE GORGOL ROBERT GORGOL

  POIG.06.01.00-24-079/10-01 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez BIURO HANDLOWE GORGOL ROBERT GORGOL Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-079/10-01 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez BIURO HANDLOWE GORGOL ROBERT GORGOL Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 325300 Wydatki kwalifikowalne: 325300 Dofinansowanie: 162650 Dofinansowanie UE: 138252.5 Nazwa beneficjenta: BIURO HANDLOWE GORGOL ROBERT GORGOL NIP beneficjenta: 5732449883 Kod pocztowy: 42-200 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-079/10-01 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez BIURO HANDLOWE GORGOL ROBERT GORGOL została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.08.02.00-24-229/13-00 Zakup i implementacja systemy B2B do automatyzacji przepływu informacji pomiędzy firmą TOP SUPPORT SURRAY i jej partnerami

  POIG.08.02.00-24-229/13-00 Zakup i implementacja systemy B2B do automatyzacji przepływu informacji pomiędzy firmą TOP SUPPORT SURRAY i jej partnerami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-229/13-00 Tytuł projektu: Zakup i implementacja systemy B2B do automatyzacji przepływu informacji pomiędzy firmą TOP SUPPORT SURRAY i jej partnerami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 1186280 Wydatki kwalifikowalne: 1079980 Dofinansowanie: 647508 Dofinansowanie UE: 550381.8 Nazwa beneficjenta: TOP SUPPORT PETER SURRAY NIP beneficjenta: 8522410617 Kod pocztowy: 42-202 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-24-229/13-00 Zakup i implementacja systemy B2B do automatyzacji przepływu informacji pomiędzy firmą TOP SUPPORT SURRAY i jej partnerami została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.08.02.00-24-008/14-01 Wdrożenie systemów klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w obszarze zamówień oraz przygotowania produkcji

  POIG.08.02.00-24-008/14-01 Wdrożenie systemów klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w obszarze zamówień oraz przygotowania produkcji Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-24-008/14-01 Tytuł projektu: Wdrożenie systemów klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w obszarze zamówień oraz przygotowania produkcji Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 1150000 Wydatki kwalifikowalne: 1150000 Dofinansowanie: 575000 Dofinansowanie UE: 488750 Nazwa beneficjenta: „DRUKARNIA VIPER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9492111281 Kod pocztowy: 42-202 Miejscowość: CZĘSTOCHOWA Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-24-008/14-01 Wdrożenie systemów klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w obszarze zamówień oraz przygotowania produkcji została wyłączona
 • Częstochowa,  Powiat m. Częstochowa,  Śląskie

  POIG.08.01.00-24-120/08-03 Budowa i wdrożenie platformy informatycznej do zdalnego zarządzania procesami przygotowania materiałów elektronicznych do druku offsetowego.

  POIG.08.01.00-24-120/08-03 Budowa i wdrożenie platformy informatycznej do zdalnego zarządzania procesami przygotowania materiałów elektronicznych do druku offsetowego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-120/08-03 Tytuł projektu: Budowa i wdrożenie platformy informatycznej do zdalnego zarządzania procesami przygotowania materiałów elektronicznych do druku offsetowego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Gmina: M. Częstochowa Wartość ogółem: 223352 Wydatki kwalifikowalne: 196600 Dofinansowanie: 167110 Dofinansowanie UE: 142043.5 Nazwa beneficjenta: KAIZEN Jerzy Łodziński NIP beneficjenta: 5732415832 Kod pocztowy: 42-200 Miejscowość: Częstochowa Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Częstochowa Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-120/08-03 Budowa i wdrożenie platformy informatycznej do zdalnego zarządzania procesami przygotowania materiałów elektronicznych do druku offsetowego. została wyłączona