• Bielsko-Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

  POIG.05.04.02-00-031/08-05 Popularyzacja wiedzy o ochronie własności przemysłowej w Inkubatorach Przedsiębiorczości i Technologicznych

  POIG.05.04.02-00-031/08-05 Popularyzacja wiedzy o ochronie własności przemysłowej w Inkubatorach Przedsiębiorczości i Technologicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.02-00-031/08-05 Tytuł projektu: Popularyzacja wiedzy o ochronie własności przemysłowej w Inkubatorach Przedsiębiorczości i Technologicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.02 Cały kraj/ Województwo: Cały kraj Powiat: Gmina: Wartość ogółem: 725500 Wydatki kwalifikowalne: 725500 Dofinansowanie: 725500 Dofinansowanie UE: 616675 Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego SA NIP beneficjenta: 5470168981 Kod pocztowy: 43-382 Miejscowość: Bielsko-Biała Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.02-00-031/08-05 Popularyzacja wiedzy o ochronie własności przemysłowej w Inkubatorach Przedsiębiorczości i Technologicznych została wyłączona
 • Bielsko-Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

  POIG.08.01.00-24-224/12-01 Przygotowanie mobilnej e-usługi o nazwie M-CAMERA

  POIG.08.01.00-24-224/12-01 Przygotowanie mobilnej e-usługi o nazwie M-CAMERA Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-224/12-01 Tytuł projektu: Przygotowanie mobilnej e-usługi o nazwie M-CAMERA Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 696400 Wydatki kwalifikowalne: 696400 Dofinansowanie: 487480 Dofinansowanie UE: 414358 Nazwa beneficjenta: WŁASNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9372664882 Kod pocztowy: 43-300 Miejscowość: Bielsko-Biała Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-224/12-01 Przygotowanie mobilnej e-usługi o nazwie M-CAMERA została wyłączona
 • Bielsko-Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

  POIG.06.01.00-24-145/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Ecoplastic Technologies

  POIG.06.01.00-24-145/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Ecoplastic Technologies Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-145/10-00 Tytuł projektu: Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Ecoplastic Technologies Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Ecoplastic Technologies M. Małek. W. Pawlikowski Spółka Jawna NIP beneficjenta: 9372571241 Kod pocztowy: 43-344 Miejscowość: Bielsko-Biała Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka jawna – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-145/10-00 Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy Ecoplastic Technologies została wyłączona
 • Bielsko-Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

  POIG.06.01.00-24-208/10-00 Zakup usług doradczych przez Spółkę REDOR w celu stworzenia Planu rozwoju eksportu.

  POIG.06.01.00-24-208/10-00 Zakup usług doradczych przez Spółkę REDOR w celu stworzenia Planu rozwoju eksportu. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-208/10-00 Tytuł projektu: Zakup usług doradczych przez Spółkę REDOR w celu stworzenia Planu rozwoju eksportu. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Redor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 9372456847 Kod pocztowy: 43-300 Miejscowość: Bielsko-Biała Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-208/10-00 Zakup usług doradczych przez Spółkę REDOR w celu stworzenia Planu rozwoju eksportu. została wyłączona
 • Bielsko-Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

  POIG.06.01.00-24-151/10-00 Plan rozwoju eksportu firmy Apetonic Sp. z o.o.

  POIG.06.01.00-24-151/10-00 Plan rozwoju eksportu firmy Apetonic Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-151/10-00 Tytuł projektu: Plan rozwoju eksportu firmy Apetonic Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Apetonic Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5471996177 Kod pocztowy: 43-382 Miejscowość: Bielsko-Biała Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-151/10-00 Plan rozwoju eksportu firmy Apetonic Sp. z o.o. została wyłączona
 • Bielsko-Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

  POIG.06.01.00-24-025/09-02 Zwiększenie eksportu usług remontowo-modernizacyjnych maszyn i urządzeń przemysłowych.

  POIG.06.01.00-24-025/09-02 Zwiększenie eksportu usług remontowo-modernizacyjnych maszyn i urządzeń przemysłowych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-025/09-02 Tytuł projektu: Zwiększenie eksportu usług remontowo-modernizacyjnych maszyn i urządzeń przemysłowych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 12000 Wydatki kwalifikowalne: 12000 Dofinansowanie: 9600 Dofinansowanie UE: 8160 Nazwa beneficjenta: APENA-REMONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9372176881 Kod pocztowy: 43-300 Miejscowość: Bielsko-Biała Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową):…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-025/09-02 Zwiększenie eksportu usług remontowo-modernizacyjnych maszyn i urządzeń przemysłowych. została wyłączona
 • Bielsko- Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

  POIG.06.01.00-24-059/11-00 Planu rozwoju eksportu dla Firmy Grant IT Sławomir Paszek

  POIG.06.01.00-24-059/11-00 Planu rozwoju eksportu dla Firmy Grant IT Sławomir Paszek Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-059/11-00 Tytuł projektu: Planu rozwoju eksportu dla Firmy Grant IT Sławomir Paszek Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Grant IT Sławomir Paszek NIP beneficjenta: 5471787002 Kod pocztowy: 43-300 Miejscowość: Bielsko- Biała Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-059/11-00 Planu rozwoju eksportu dla Firmy Grant IT Sławomir Paszek została wyłączona
 • Bielsko-Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

  POIG.06.01.00-24-033/09-01 Podjęcie działań w celu zwiększenia eksportu produkowanych przez nas samolotów

  POIG.06.01.00-24-033/09-01 Podjęcie działań w celu zwiększenia eksportu produkowanych przez nas samolotów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-24-033/09-01 Tytuł projektu: Podjęcie działań w celu zwiększenia eksportu produkowanych przez nas samolotów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat bielski Gmina: Bestwina Wartość ogółem: 15250 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: Zakłady Lotnicze Margański Mysłowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5471960127 Kod pocztowy: 43-300 Miejscowość: Bielsko-Biała Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-24-033/09-01 Podjęcie działań w celu zwiększenia eksportu produkowanych przez nas samolotów została wyłączona
 • Bielsko-Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

  POIG.01.04.00-24-034/11-04 Prace badawczo-rozwojowe źródłem innowacji międzynarodowej w spółce Gasket

  POIG.01.04.00-24-034/11-04 Prace badawczo-rozwojowe źródłem innowacji międzynarodowej w spółce Gasket Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-24-034/11-04 Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe źródłem innowacji międzynarodowej w spółce Gasket Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 1725821.8 Wydatki kwalifikowalne: 1456736.9 Dofinansowanie: 871640.67 Dofinansowanie UE: 740894.57 Nazwa beneficjenta: Gasket Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 9371170014 Kod pocztowy: 43-382 Miejscowość: Bielsko-Biała Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-24-034/11-04 Prace badawczo-rozwojowe źródłem innowacji międzynarodowej w spółce Gasket została wyłączona
 • Bielsko-Biała,  Powiat m. Bielsko-Biała,  Śląskie

  POIG.08.01.00-24-233/13-02 InEwi platforma innowacyjnych e-usług z zakresu zarządzania czasem pracy i wyposażeniem pracowników oraz zarządzania projektowego

  POIG.08.01.00-24-233/13-02 InEwi platforma innowacyjnych e-usług z zakresu zarządzania czasem pracy i wyposażeniem pracowników oraz zarządzania projektowego Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-233/13-02 Tytuł projektu: InEwi platforma innowacyjnych e-usług z zakresu zarządzania czasem pracy i wyposażeniem pracowników oraz zarządzania projektowego Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Gmina: M. Bielsko-Biała Wartość ogółem: 622304 Wydatki kwalifikowalne: 622304 Dofinansowanie: 435612.8 Dofinansowanie UE: 370270.88 Nazwa beneficjenta: INEWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 5472146245 Kod pocztowy: 43-300 Miejscowość: Bielsko-Biała Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Bielsko-Biała Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-233/13-02 InEwi platforma innowacyjnych e-usług z zakresu zarządzania czasem pracy i wyposażeniem pracowników oraz zarządzania projektowego została wyłączona