• Pomorskie,  Powiat m. Sopot,  Sopot

  POIG.05.01.00-00-119/11-06 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE

  POIG.05.01.00-00-119/11-06 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.01.00-00-119/11-06 Tytuł projektu: Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Gdańsk Gmina: M. Gdańsk Wartość ogółem: 6827513.74 Wydatki kwalifikowalne: 6827513.74 Dofinansowanie: 6289201.87 Dofinansowanie UE: 5345821.59 Nazwa beneficjenta: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o. NIP beneficjenta: 5880019192 Kod pocztowy: 81-703 Miejscowość: Sopot Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Temat priorytetu: 03 Transfer technologii i udoskonalanie sieci współpracy między MŚP. między MŚP a innymi przedsiębiorstwami. uczelniami. wszelkiego rodzaju instytucjami na poziomie szkolnictwa pomaturalnego. władzami regionalnymi. ośrodkami badawczymi oraz biegunami…

  Możliwość komentowania POIG.05.01.00-00-119/11-06 Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój powiązania kooperacyjnego MOLANOTE została wyłączona
 • Pomorskie,  Powiat m. Sopot,  Sopot

  POIG.05.04.01-22-024/13-02 Uzyskanie zagranicznej ochrony patentowej na wynalazek „Sposób izolacji propano-1.3-diolu z mieszaniny pofermentacyjnej powstałej w wyniku bio-konwersji”

  POIG.05.04.01-22-024/13-02 Uzyskanie zagranicznej ochrony patentowej na wynalazek „Sposób izolacji propano-1.3-diolu z mieszaniny pofermentacyjnej powstałej w wyniku bio-konwersji” Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-22-024/13-02 Tytuł projektu: Uzyskanie zagranicznej ochrony patentowej na wynalazek „Sposób izolacji propano-1.3-diolu z mieszaniny pofermentacyjnej powstałej w wyniku bio-konwersji” Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Gmina: M. Sopot Wartość ogółem: 191969 Wydatki kwalifikowalne: 191969 Dofinansowanie: 134390.3 Dofinansowanie UE: 114231.75 Nazwa beneficjenta: Prochimia Surfaces sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5851419173 Kod pocztowy: 81-823 Miejscowość: Sopot Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-22-024/13-02 Uzyskanie zagranicznej ochrony patentowej na wynalazek „Sposób izolacji propano-1.3-diolu z mieszaniny pofermentacyjnej powstałej w wyniku bio-konwersji” została wyłączona
 • Pomorskie,  Powiat m. Sopot,  Sopot

  POIG.02.03.00-00-002/08-09 Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych – ZSPDO

  POIG.02.03.00-00-002/08-09 Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych – ZSPDO Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.02.03.00-00-002/08-09 Tytuł projektu: Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych – ZSPDO Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.02.00.00 Działanie: POIG.02.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Gmina: M. Sopot Wartość ogółem: 20598454.58 Wydatki kwalifikowalne: 20598454.58 Dofinansowanie: 20598454.58 Dofinansowanie UE: 17508686.39 Nazwa beneficjenta: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk NIP beneficjenta: 5851004839 Kod pocztowy: 81-712 Miejscowość: Sopot Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Temat priorytetu: 11 Technologie informacyjne i komunikacyjne (dostęp. bezpieczeństwo. interoperacyjność. zapobieganie zagrożeniom. badania. innowacje. treści cyfrowe itp.) Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania…

  Możliwość komentowania POIG.02.03.00-00-002/08-09 Zintegrowany System Przetwarzania Danych Oceanograficznych – ZSPDO została wyłączona
 • Pomorskie,  Powiat m. Sopot,  Sopot

  POIG.01.04.00-04-001/08-10 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej wyskosprawnej niskozakłóceniowej przetwornicy napięcia PKWiU 31.62.16-90.00

  POIG.01.04.00-04-001/08-10 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej wyskosprawnej niskozakłóceniowej przetwornicy napięcia PKWiU 31.62.16-90.00 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-04-001/08-10 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej wyskosprawnej niskozakłóceniowej przetwornicy napięcia PKWiU 31.62.16-90.00 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat sępoleński Gmina: Sępólno Krajeńskie Wartość ogółem: 869670.2 Wydatki kwalifikowalne: 723410 Dofinansowanie: 437659.44 Dofinansowanie UE: 372010.52 Nazwa beneficjenta: AZO DIGITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5851426167 Kod pocztowy: 81-850 Miejscowość: Sopot Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-04-001/08-10 Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej wyskosprawnej niskozakłóceniowej przetwornicy napięcia PKWiU 31.62.16-90.00 została wyłączona
 • Pomorskie,  Powiat m. Sopot,  Sopot

  POIG.08.02.00-22-076/12-07 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności organizatorów turystyki dzięki wdrożeniu systemu B2B.

  POIG.08.02.00-22-076/12-07 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności organizatorów turystyki dzięki wdrożeniu systemu B2B. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-22-076/12-07 Tytuł projektu: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności organizatorów turystyki dzięki wdrożeniu systemu B2B. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Gmina: M. Sopot Wartość ogółem: 1142100 Wydatki kwalifikowalne: 1142100 Dofinansowanie: 683785 Dofinansowanie UE: 581217.25 Nazwa beneficjenta: DOROTA KATENDE SAFARI TRAVEL NIP beneficjenta: 5831892050 Kod pocztowy: 81-874 Miejscowość: Sopot Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-22-076/12-07 Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności organizatorów turystyki dzięki wdrożeniu systemu B2B. została wyłączona
 • Pomorskie,  Powiat m. Sopot,  Sopot

  POIG.06.01.00-22-073/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla ElmarCo Tadeusz Martyniuk

  POIG.06.01.00-22-073/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla ElmarCo Tadeusz Martyniuk Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-22-073/11-00 Tytuł projektu: Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla ElmarCo Tadeusz Martyniuk Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Gmina: M. Sopot Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: ElmarCo Tadeusz Martyniuk NIP beneficjenta: 5840002021 Kod pocztowy: 81-820 Miejscowość: Sopot Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-22-073/11-00 Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla ElmarCo Tadeusz Martyniuk została wyłączona
 • Pomorskie,  Powiat m. Sopot,  Sopot

  POIG.01.04.00-22-088/09-03 DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D

  POIG.01.04.00-22-088/09-03 DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-088/09-03 Tytuł projektu: DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Gmina: M. Sopot Wartość ogółem: 635100 Wydatki kwalifikowalne: 620100 Dofinansowanie: 155025 Dofinansowanie UE: 131771.25 Nazwa beneficjenta: DET NORSKE VERITAS POLAND Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5830009458 Kod pocztowy: 81-850 Miejscowość: Sopot Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-22-088/09-03 DNV Survey Toolbox – aplikacja do automatyzacji pomiarów statków w oparciu o geometryczny model 3D została wyłączona
 • Pomorskie,  Powiat m. Sopot,  Sopot

  POIG.01.04.00-22-054/09-06 Linia specjalistycznych preparatów do skóry pacjentów onkologicznych

  POIG.01.04.00-22-054/09-06 Linia specjalistycznych preparatów do skóry pacjentów onkologicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-22-054/09-06 Tytuł projektu: Linia specjalistycznych preparatów do skóry pacjentów onkologicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat gdański Gmina: Trąbki Wielkie Wartość ogółem: 4111360 Wydatki kwalifikowalne: 3559500 Dofinansowanie: 1657250 Dofinansowanie UE: 1408662.5 Nazwa beneficjenta: OCEANIC SPÓŁKA AKCYJNA NIP beneficjenta: 5851444449 Kod pocztowy: 81-736 Miejscowość: Sopot Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka akcyjna – duże przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-22-054/09-06 Linia specjalistycznych preparatów do skóry pacjentów onkologicznych została wyłączona
 • Pomorskie,  Powiat m. Sopot,  Sopot

  POIG.08.01.00-22-229/13-02 PARTYPLANNER – innowacyjna aplikacja do organizacji eventów

  POIG.08.01.00-22-229/13-02 PARTYPLANNER – innowacyjna aplikacja do organizacji eventów Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-22-229/13-02 Tytuł projektu: PARTYPLANNER – innowacyjna aplikacja do organizacji eventów Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Gmina: M. Sopot Wartość ogółem: 811500 Wydatki kwalifikowalne: 811500 Dofinansowanie: 568050 Dofinansowanie UE: 482842.5 Nazwa beneficjenta: JO Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5851466675 Kod pocztowy: 81-831 Miejscowość: Sopot Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja. e-integracja itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-22-229/13-02 PARTYPLANNER – innowacyjna aplikacja do organizacji eventów została wyłączona
 • Pomorskie,  Powiat m. Sopot,  Sopot

  POIG.06.01.00-22-012/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Omida Sp. z o.o.

  POIG.06.01.00-22-012/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Omida Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-22-012/13-05 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Omida Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Gmina: M. Sopot Wartość ogółem: 366181.06 Wydatki kwalifikowalne: 313301.06 Dofinansowanie: 235600.8 Dofinansowanie UE: 200260.68 Nazwa beneficjenta: OMIDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9571045101 Kod pocztowy: 81-874 Miejscowość: Sopot Województwo: Pomorskie Powiat: Powiat m. Sopot Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-22-012/13-05 Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Omida Sp. z o.o. została wyłączona