• Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.06.02.02-00-031/09-03 Europark- przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap 1

  POIG.06.02.02-00-031/09-03 Europark- przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap 1 Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-031/09-03 Tytuł projektu: Europark- przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap 1 Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 771040 Wydatki kwalifikowalne: 771040 Dofinansowanie: 655384 Dofinansowanie UE: 655384 Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Elbląg NIP beneficjenta: 5783051446 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 1/31/2011 Data utworzenia…

  Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-031/09-03 Europark- przygotowanie koncepcyjne atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap 1 została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.04.01.00-28-012/09-05 Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

  POIG.04.01.00-28-012/09-05 Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.01.00-28-012/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 14751189.02 Wydatki kwalifikowalne: 12726000 Dofinansowanie: 7630600 Dofinansowanie UE: 6486010 Nazwa beneficjenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5780004498 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne…

  Możliwość komentowania POIG.04.01.00-28-012/09-05 Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.08.02.00-28-033/12-01 Automatyzacja procesów biznesowych PPH HALEX i partnerów poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B

  POIG.08.02.00-28-033/12-01 Automatyzacja procesów biznesowych PPH HALEX i partnerów poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-28-033/12-01 Tytuł projektu: Automatyzacja procesów biznesowych PPH HALEX i partnerów poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 312000 Wydatki kwalifikowalne: 282000 Dofinansowanie: 169200 Dofinansowanie UE: 143820 Nazwa beneficjenta: P.P.H.”HALEX” HENRYK TATKOWSKI Zakład Pracy Chronionej NIP beneficjenta: 5780017319 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-28-033/12-01 Automatyzacja procesów biznesowych PPH HALEX i partnerów poprzez wdrożenie systemu informatycznego B2B została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.01.04.00-28-012/09-05 Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.

  POIG.01.04.00-28-012/09-05 Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-012/09-05 Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 1083561.56 Wydatki kwalifikowalne: 935500 Dofinansowanie: 531925 Dofinansowanie UE: 452136.25 Nazwa beneficjenta: Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPEGIEKA Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5780004498 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-28-012/09-05 Opracowanie i wdrożenie produkcji map cyfrowych w oparciu o fuzję lotniczych zobrazowań fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.06.02.02-00-112/11-02 Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu

  POIG.06.02.02-00-112/11-02 Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-112/11-02 Tytuł projektu: Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 821271 Wydatki kwalifikowalne: 691275 Dofinansowanie: 587583.75 Dofinansowanie UE: 587583.75 Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Elbląg NIP beneficjenta: 5783051446 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 8/22/2014…

  Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-112/11-02 Opracowanie studyjno-koncepcyjne dla terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.06.02.02-00-042/10-06 Europark – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II

  POIG.06.02.02-00-042/10-06 Europark – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.02.02-00-042/10-06 Tytuł projektu: Europark – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.02.00 Poddziałanie: POIG.06.02.02 Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 744150 Wydatki kwalifikowalne: 744150 Dofinansowanie: 632527.5 Dofinansowanie UE: 632527.5 Nazwa beneficjenta: Gmina Miasto Elbląg NIP beneficjenta: 5783051446 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elblag Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 08 Inne inwestycje w przedsiębiorstwa Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/3/2015 Data utworzenia…

  Możliwość komentowania POIG.06.02.02-00-042/10-06 Europark – przygotowanie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych etap II została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.06.01.00-28-008/10-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie LIRA Spółka Jawna

  POIG.06.01.00-28-008/10-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie LIRA Spółka Jawna Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-28-008/10-03 Tytuł projektu: Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie LIRA Spółka Jawna Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 212000 Wydatki kwalifikowalne: 212000 Dofinansowanie: 106000 Dofinansowanie UE: 90100 Nazwa beneficjenta: LIRA Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5782587133 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-28-008/10-03 Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w przedsiębiorstwie LIRA Spółka Jawna została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.04.04.00-28-025/13-06 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów urządzeń i instalacji technologicznych o wzdłużnej osi symetrii

  POIG.04.04.00-28-025/13-06 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów urządzeń i instalacji technologicznych o wzdłużnej osi symetrii Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-28-025/13-06 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów urządzeń i instalacji technologicznych o wzdłużnej osi symetrii Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 18168283 Wydatki kwalifikowalne: 14242100 Dofinansowanie: 8545260 Dofinansowanie UE: 7263471 Nazwa beneficjenta: Zakład Usług Technicznych Elstar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 5782699518 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw…

  Możliwość komentowania POIG.04.04.00-28-025/13-06 Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania elementów urządzeń i instalacji technologicznych o wzdłużnej osi symetrii została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.08.02.00-28-038/12-03 WDROŻENIE SYSTEMU B2B DO AUTOMATYZACJI I KOORDYNACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI

  POIG.08.02.00-28-038/12-03 WDROŻENIE SYSTEMU B2B DO AUTOMATYZACJI I KOORDYNACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-28-038/12-03 Tytuł projektu: WDROŻENIE SYSTEMU B2B DO AUTOMATYZACJI I KOORDYNACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski Gmina: Pasłęk Wartość ogółem: 464972 Wydatki kwalifikowalne: 442474 Dofinansowanie: 302426.8 Dofinansowanie UE: 257062.78 Nazwa beneficjenta: „PROXMUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA NIP beneficjenta: 5782808232 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-28-038/12-03 WDROŻENIE SYSTEMU B2B DO AUTOMATYZACJI I KOORDYNACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Z PARTNERAMI została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.08.02.00-28-012/11-01 Wdrożenie systemu klasy b2b w firmie IT-SERVICE Tomasz Wolniak integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień. realizacji dostaw i usług.

  POIG.08.02.00-28-012/11-01 Wdrożenie systemu klasy b2b w firmie IT-SERVICE Tomasz Wolniak integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień. realizacji dostaw i usług. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-28-012/11-01 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu klasy b2b w firmie IT-SERVICE Tomasz Wolniak integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień. realizacji dostaw i usług. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat m. Elbląg Gmina: M. Elbląg Wartość ogółem: 182500 Wydatki kwalifikowalne: 182500 Dofinansowanie: 124150 Dofinansowanie UE: 105527.5 Nazwa beneficjenta: IT-SERVICE Tomasz Wolniak NIP beneficjenta: 5782759835 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-28-012/11-01 Wdrożenie systemu klasy b2b w firmie IT-SERVICE Tomasz Wolniak integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie zamówień. realizacji dostaw i usług. została wyłączona