• Księżyno,  Podlaskie,  Powiat białostocki

  POIG.04.03.00-00-780/11-02 Wdrożenie technologii produkcji małogabarytowych betonowych elementów wibroprasowanych z innowacyjną warstwą ścieralną.

  POIG.04.03.00-00-780/11-02 Wdrożenie technologii produkcji małogabarytowych betonowych elementów wibroprasowanych z innowacyjną warstwą ścieralną. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.03.00-00-780/11-02 Tytuł projektu: Wdrożenie technologii produkcji małogabarytowych betonowych elementów wibroprasowanych z innowacyjną warstwą ścieralną. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Łapy Wartość ogółem: 2601928 Wydatki kwalifikowalne: 2250000 Dofinansowanie: 1575000 Dofinansowanie UE: 1338750 Nazwa beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAK-BUD. Raczkowski i Wspólnicy Spółka Jawna NIP beneficjenta: 9661724745 Kod pocztowy: 16-001 Miejscowość: Księżyno Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.04.03.00-00-780/11-02 Wdrożenie technologii produkcji małogabarytowych betonowych elementów wibroprasowanych z innowacyjną warstwą ścieralną. została wyłączona
 • Kleosin,  Podlaskie,  Powiat białostocki

  POIG.05.04.01-20-003/12-02 Układ regulacji wentylacji pożarowej do ochrony dróg ewakuacji metodą różnicowania ciśnień

  POIG.05.04.01-20-003/12-02 Układ regulacji wentylacji pożarowej do ochrony dróg ewakuacji metodą różnicowania ciśnień Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.05.04.01-20-003/12-02 Tytuł projektu: Układ regulacji wentylacji pożarowej do ochrony dróg ewakuacji metodą różnicowania ciśnień Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.05.00.00 Działanie: POIG.05.04.00 Poddziałanie: POIG.05.04.01 Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Juchnowiec Kościelny Wartość ogółem: 42225.5 Wydatki kwalifikowalne: 37372.5 Dofinansowanie: 22423.5 Dofinansowanie UE: 19059.97 Nazwa beneficjenta: „PLUM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 9661427390 Kod pocztowy: 16-001 Miejscowość: Kleosin Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 09 Inne działania mające na celu pobudzanie badań. innowacji i przedsiębiorczości w MŚP Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie…

  Możliwość komentowania POIG.05.04.01-20-003/12-02 Układ regulacji wentylacji pożarowej do ochrony dróg ewakuacji metodą różnicowania ciśnień została wyłączona
 • Podlaskie,  Powiat białostocki,  Tatarowce

  POIG.06.01.00-20-001/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu De Novo Handel i Technika

  POIG.06.01.00-20-001/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu De Novo Handel i Technika Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-20-001/10-00 Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu De Novo Handel i Technika Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Białystok Gmina: M. Białystok Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: „DE NOVO” HANDEL I TECHNIKA Waldemar Krajewski NIP beneficjenta: 5421385804 Kod pocztowy: 16-060 Miejscowość: Tatarowce Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-20-001/10-00 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu De Novo Handel i Technika została wyłączona
 • Juchnowiec Kościelny,  Podlaskie,  Powiat białostocki

  POIG.08.03.00-20-516/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny

  POIG.08.03.00-20-516/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-20-516/13-01 Tytuł projektu: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Juchnowiec Kościelny Wartość ogółem: 824960.33 Wydatki kwalifikowalne: 824679.93 Dofinansowanie: 824679.93 Dofinansowanie UE: 700977.94 Nazwa beneficjenta: Gmina Juchnowiec Kościelny NIP beneficjenta: 9661813207 Kod pocztowy: 16-061 Miejscowość: Juchnowiec Kościelny Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu:…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-20-516/13-01 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny została wyłączona
 • Choroszcz,  Podlaskie,  Powiat białostocki

  POIG.08.02.00-20-031/13-03 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w firmie Techmot Sp. z o.o.

  POIG.08.02.00-20-031/13-03 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w firmie Techmot Sp. z o.o. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-20-031/13-03 Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w firmie Techmot Sp. z o.o. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Choroszcz Wartość ogółem: 352700 Wydatki kwalifikowalne: 352700 Dofinansowanie: 246890 Dofinansowanie UE: 209856.5 Nazwa beneficjenta: TECHMOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9661555337 Kod pocztowy: 16-070 Miejscowość: Choroszcz Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-20-031/13-03 Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych w firmie Techmot Sp. z o.o. została wyłączona
 • Ignatki,  Podlaskie,  Powiat białostocki

  POIG.01.04.00-20-016/09-06 Badania nad uczącymi się systemami sterowania dla robotów edukacyjnych

  POIG.01.04.00-20-016/09-06 Badania nad uczącymi się systemami sterowania dla robotów edukacyjnych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-20-016/09-06 Tytuł projektu: Badania nad uczącymi się systemami sterowania dla robotów edukacyjnych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Juchnowiec Kościelny Wartość ogółem: 822778 Wydatki kwalifikowalne: 782100 Dofinansowanie: 273735 Dofinansowanie UE: 232674.75 Nazwa beneficjenta: PLUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 9661427390 Kod pocztowy: 16-001 Miejscowość: Ignatki Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo Obszar…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-20-016/09-06 Badania nad uczącymi się systemami sterowania dla robotów edukacyjnych została wyłączona
 • Ignatki,  Podlaskie,  Powiat białostocki

  POIG.08.02.00-20-011/13-02 Wdrożenie innowacyjnego systemu automatyzacji procesów biznesowych

  POIG.08.02.00-20-011/13-02 Wdrożenie innowacyjnego systemu automatyzacji procesów biznesowych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-20-011/13-02 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu automatyzacji procesów biznesowych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Wasilków Wartość ogółem: 94040.64 Wydatki kwalifikowalne: 94040.64 Dofinansowanie: 65828.45 Dofinansowanie UE: 55954.18 Nazwa beneficjenta: Borowski – Borowski Spółka Jawna NIP beneficjenta: 5421005730 Kod pocztowy: 16-001 Miejscowość: Ignatki Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka jawna – małe przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 11/28/2014 Data utworzenia…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-20-011/13-02 Wdrożenie innowacyjnego systemu automatyzacji procesów biznesowych została wyłączona
 • Choroszcz,  Podlaskie,  Powiat białostocki

  POIG.08.03.00-20-157/10-01 Narwiański Internet Równych Szans

  POIG.08.03.00-20-157/10-01 Narwiański Internet Równych Szans Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.03.00-20-157/10-01 Tytuł projektu: Narwiański Internet Równych Szans Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.03.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Choroszcz Wartość ogółem: 507552 Wydatki kwalifikowalne: 507552 Dofinansowanie: 507552 Dofinansowanie UE: 431419.2 Nazwa beneficjenta: Gmina Choroszcz NIP beneficjenta: 5420208572 Kod pocztowy: 16-070 Miejscowość: Choroszcz Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: wspólnota samorządowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/14/2013 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/28/2013 Data rozpoczęcia…

  Możliwość komentowania POIG.08.03.00-20-157/10-01 Narwiański Internet Równych Szans została wyłączona
 • Lewickie,  Podlaskie,  Powiat białostocki

  POIG.04.04.00-20-012/08-11 WPROWADZENIE PRODUKCJI IMPLANTÓW DO OSTEOSYNTEZY BLOKOWANEJ URAZÓW KOŚCI

  POIG.04.04.00-20-012/08-11 WPROWADZENIE PRODUKCJI IMPLANTÓW DO OSTEOSYNTEZY BLOKOWANEJ URAZÓW KOŚCI Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.04.04.00-20-012/08-11 Tytuł projektu: WPROWADZENIE PRODUKCJI IMPLANTÓW DO OSTEOSYNTEZY BLOKOWANEJ URAZÓW KOŚCI Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.04.00.00 Działanie: POIG.04.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Gmina: Juchnowiec Kościelny Wartość ogółem: 27137644.24 Wydatki kwalifikowalne: 19752800.68 Dofinansowanie: 11851680.41 Dofinansowanie UE: 10073928.35 Nazwa beneficjenta: „CHM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIP beneficjenta: 9661176019 Kod pocztowy: 16-061 Miejscowość: Lewickie Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – średnie przedsiębiorstwo…

  Możliwość komentowania POIG.04.04.00-20-012/08-11 WPROWADZENIE PRODUKCJI IMPLANTÓW DO OSTEOSYNTEZY BLOKOWANEJ URAZÓW KOŚCI została wyłączona
 • Podlaskie,  Powiat białostocki,  Zaścianki

  POIG.06.01.00-20-020/10-02 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla RMD BIKE CO.

  POIG.06.01.00-20-020/10-02 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla RMD BIKE CO. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-20-020/10-02 Tytuł projektu: Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla RMD BIKE CO. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Białystok Gmina: M. Białystok Wartość ogółem: 12500 Wydatki kwalifikowalne: 12500 Dofinansowanie: 10000 Dofinansowanie UE: 8500 Nazwa beneficjenta: RMD BIKE CO Zenon Borzymowski. Konrad Kołosowski. Robert Maczyński s.c NIP beneficjenta: 9661978061 Kod pocztowy: 15-521 Miejscowość: Zaścianki Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat białostocki Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-20-020/10-02 Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla RMD BIKE CO. została wyłączona