• Kraków,  Małopolskie,  Powiat m. Kraków

  POIG.08.02.00-12-186/13-03 Wdrożenie innowacyjnej w skali europejskiej platformy B2B w firmie Metronic Systems w celu automatyzacji procesu wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi

  POIG.08.02.00-12-186/13-03 Wdrożenie innowacyjnej w skali europejskiej platformy B2B w firmie Metronic Systems w celu automatyzacji procesu wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-12-186/13-03 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej w skali europejskiej platformy B2B w firmie Metronic Systems w celu automatyzacji procesu wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Gmina: M. Kraków Wartość ogółem: 1385500 Wydatki kwalifikowalne: 1385500 Dofinansowanie: 988300 Dofinansowanie UE: 840055 Nazwa beneficjenta: Andrzej Kurdziel Metronic Systems NIP beneficjenta: 6761027079 Kod pocztowy: 31-261 Miejscowość: Kraków Województwo: Małopolskie Powiat: Powiat m. Kraków Temat priorytetu: 15 Inne działania mające…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-12-186/13-03 Wdrożenie innowacyjnej w skali europejskiej platformy B2B w firmie Metronic Systems w celu automatyzacji procesu wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi została wyłączona
 • Łódzkie,  Powiat zgierski,  Zgierz

  POIG.08.04.00-10-057/10-04 Budowa platformy szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w rejonie zgierskim

  POIG.08.04.00-10-057/10-04 Budowa platformy szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w rejonie zgierskim Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.04.00-10-057/10-04 Tytuł projektu: Budowa platformy szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w rejonie zgierskim Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat zgierski Gmina: Zgierz Wartość ogółem: 239115.16 Wydatki kwalifikowalne: 195996.03 Dofinansowanie: 137197.22 Dofinansowanie UE: 116617.63 Nazwa beneficjenta: FHU GALATEA NIP beneficjenta: 7322047011 Kod pocztowy: 95-100 Miejscowość: Zgierz Województwo: Łódzkie Powiat: Powiat zgierski Temat priorytetu: 15 Inne działania mające na celu poprawę dostępu MŚP do TIK i ich wydajne użytkowanie Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek…

  Możliwość komentowania POIG.08.04.00-10-057/10-04 Budowa platformy szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w rejonie zgierskim została wyłączona
 • Dolnośląskie,  Legnica,  Powiat legnicki / Powiat m. Legnica

  POIG.03.01.00-00-028/09-17 Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska.

  POIG.03.01.00-00-028/09-17 Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-028/09-17 Tytuł projektu: Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat głogowski Gmina: Głogów – miasto Wartość ogółem: 2307533.32 Wydatki kwalifikowalne: 2307533.32 Dofinansowanie: 2307533.32 Dofinansowanie UE: 1961403.32 Nazwa beneficjenta: Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. NIP beneficjenta: 6910202465 Kod pocztowy: 59-220 Miejscowość: Legnica Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat legnicki / Powiat m. Legnica Temat priorytetu: 07 Inwestycje w przedsiębiorstwa bezpośrednio związane z dziedziną badań i innowacji (innowacyjne technologie. tworzenie przedsiębiorstw przez uczelnie. istniejące ośrodki B+RT i przedsiębiorstwa…

  Możliwość komentowania POIG.03.01.00-00-028/09-17 Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska. została wyłączona
 • Powiat m. Poznań,  Poznań,  Wielkopolskie

  POIG.08.02.00-30-163/14-01 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące w ramach platformy pracy zdalnej.

  POIG.08.02.00-30-163/14-01 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące w ramach platformy pracy zdalnej. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-30-163/14-01 Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące w ramach platformy pracy zdalnej. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Gmina: M. Poznań Wartość ogółem: 475432 Wydatki kwalifikowalne: 475432 Dofinansowanie: 332802.4 Dofinansowanie UE: 282882.04 Nazwa beneficjenta: INCLICK POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością NIP beneficjenta: 7811899133 Kod pocztowy: 60-853 Miejscowość: Poznań Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat m. Poznań Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością –…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-30-163/14-01 Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe zachodzące w ramach platformy pracy zdalnej. została wyłączona
 • Elbląg,  Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg,  Warmińsko-mazurskie

  POIG.01.04.00-28-038/12-04 Badanie nad Wykorzystaniem Technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF

  POIG.01.04.00-28-038/12-04 Badanie nad Wykorzystaniem Technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.04.00-28-038/12-04 Tytuł projektu: Badanie nad Wykorzystaniem Technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.04.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski Gmina: Elbląg Wartość ogółem: 3429084 Wydatki kwalifikowalne: 3164400 Dofinansowanie: 2166660 Dofinansowanie UE: 1841661 Nazwa beneficjenta: OPEGIEKA Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 5780004498 Kod pocztowy: 82-300 Miejscowość: Elbląg Województwo: Warmińsko-mazurskie Powiat: Powiat elbląski / Powiat m. Elbląg Temat priorytetu: 04 Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT. w szczególności w MŚP (w tym dostęp do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych) Forma prawna:…

  Możliwość komentowania POIG.01.04.00-28-038/12-04 Badanie nad Wykorzystaniem Technologii Cloud Computing do samodzielnej certyfikacji według metody CAF została wyłączona
 • Mazowieckie,  Powiat m. st. Warszawa,  Warszawa

  POIG.01.03.01-14-036/09-07 Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów metabolizmu

  POIG.01.03.01-14-036/09-07 Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów metabolizmu Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.01.03.01-14-036/09-07 Tytuł projektu: Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów metabolizmu Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.01.00.00 Działanie: POIG.01.03.00 Poddziałanie: POIG.01.03.01 Cały kraj/ Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Gmina: M. st. Warszawa Wartość ogółem: 5000000 Wydatki kwalifikowalne: 4847755.14 Dofinansowanie: 4847755.14 Dofinansowanie UE: 4120591.87 Nazwa beneficjenta: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk NIP beneficjenta: 5261039742 Kod pocztowy: 02-106 Miejscowość: Warszawa Województwo: Mazowieckie Powiat: Powiat m. st. Warszawa Temat priorytetu: 01 Działalność B+RT prowadzona w ośrodkach badawczych Forma prawna: jednostka naukowa Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak…

  Możliwość komentowania POIG.01.03.01-14-036/09-07 Zastosowanie pochodnych poliizoprenoidów jako nośników leków i regulatorów metabolizmu została wyłączona
 • Bydgoszcz,  Kujawsko-pomorskie,  Powiat m. Bydgoszcz

  POIG.06.01.00-04-048/12-02 Wzrost konkurencyjności Klubu Tenisowego CENTRUM na rynkach zagranicznych

  POIG.06.01.00-04-048/12-02 Wzrost konkurencyjności Klubu Tenisowego CENTRUM na rynkach zagranicznych Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.06.01.00-04-048/12-02 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności Klubu Tenisowego CENTRUM na rynkach zagranicznych Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.06.00.00 Działanie: POIG.06.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Gmina: M. Bydgoszcz Wartość ogółem: 427258 Wydatki kwalifikowalne: 427258 Dofinansowanie: 209996.3 Dofinansowanie UE: 178496.85 Nazwa beneficjenta: KLUB TENISOWY „” CENTRUM „”ALEKSANDER MAJCHROWICZ NIP beneficjenta: 5540463999 Kod pocztowy: 85-840 Miejscowość: Bydgoszcz Województwo: Kujawsko-pomorskie Powiat: Powiat m. Bydgoszcz Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o…

  Możliwość komentowania POIG.06.01.00-04-048/12-02 Wzrost konkurencyjności Klubu Tenisowego CENTRUM na rynkach zagranicznych została wyłączona
 • Powiat m. Szczecin,  Szczecin,  Zachodniopomorskie

  POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED

  POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.03.01.00-00-005/09-06 Tytuł projektu: POMERANUS SEED Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.03.00.00 Działanie: POIG.03.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Dolnośląskie Powiat: Powiat oławski Gmina: Domaniów Wartość ogółem: 24964.03 Wydatki kwalifikowalne: 24964.03 Dofinansowanie: 24964.03 Dofinansowanie UE: 21219.42 Nazwa beneficjenta: Polska Fundacja Przedsiębiorczości NIP beneficjenta: 8512242911 Kod pocztowy: 70-466 Miejscowość: Szczecin Województwo: Zachodniopomorskie Powiat: Powiat m. Szczecin Temat priorytetu: 05 Usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia dla przedsiębiorstw i grup przedsiębiorstw Forma prawna: fundacja Obszar realizacji: 00 Nie dotyczy Projekt zakończony (Wniosek o płatność końcową): Tak Data podpisania Umowy/Aneksu: 2/25/2014 Data utworzenia w KSI SIMIK 07-13 Umowy/Aneksu: 3/5/2014 Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009 Data zakończenia realizacji: 2/28/2014 POIG.01.04.00-14-133/13-03…

  Możliwość komentowania POIG.03.01.00-00-005/09-06 POMERANUS SEED została wyłączona
 • Powiat m. Ruda Śląska,  Ruda Śląska,  Śląskie

  POIG.08.01.00-24-151/09-07 MobilnaNauka – stworzenie cyfrowej platformy edukacyjnej umożliwiającej naukę dowolnych zagadnień przy użyciu telefonu komórkowego oraz serwisu internetowego.

  POIG.08.01.00-24-151/09-07 MobilnaNauka – stworzenie cyfrowej platformy edukacyjnej umożliwiającej naukę dowolnych zagadnień przy użyciu telefonu komórkowego oraz serwisu internetowego. Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.01.00-24-151/09-07 Tytuł projektu: MobilnaNauka – stworzenie cyfrowej platformy edukacyjnej umożliwiającej naukę dowolnych zagadnień przy użyciu telefonu komórkowego oraz serwisu internetowego. Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.01.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Ruda Śląska Gmina: M. Ruda Śląska Wartość ogółem: 282220 Wydatki kwalifikowalne: 282220 Dofinansowanie: 239887 Dofinansowanie UE: 203903.95 Nazwa beneficjenta: Mobile Systems Sp. z o.o. NIP beneficjenta: 6412479038 Kod pocztowy: 41-710 Miejscowość: Ruda Śląska Województwo: Śląskie Powiat: Powiat m. Ruda Śląska Temat priorytetu: 13 Usługi i aplikacje dla obywateli (e-zdrowie. e-administracja. e-edukacja.…

  Możliwość komentowania POIG.08.01.00-24-151/09-07 MobilnaNauka – stworzenie cyfrowej platformy edukacyjnej umożliwiającej naukę dowolnych zagadnień przy użyciu telefonu komórkowego oraz serwisu internetowego. została wyłączona
 • Białystok,  Podlaskie,  Powiat m. Białystok

  POIG.08.02.00-20-003/12-02 Wdrożenie dwóch systemów B2B w firmie SELKAR w celu integracji i automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami

  POIG.08.02.00-20-003/12-02 Wdrożenie dwóch systemów B2B w firmie SELKAR w celu integracji i automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami Numer umowy/aneksu/decyzji: POIG.08.02.00-20-003/12-02 Tytuł projektu: Wdrożenie dwóch systemów B2B w firmie SELKAR w celu integracji i automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa: POIG.08.00.00 Działanie: POIG.08.02.00 Poddziałanie: Cały kraj/ Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Białystok Gmina: M. Białystok Wartość ogółem: 385540 Wydatki kwalifikowalne: 385540 Dofinansowanie: 237178 Dofinansowanie UE: 201601.3 Nazwa beneficjenta: SELKAR MICHAŁ STYPUŁKOWSKI NIP beneficjenta: 7221443314 Kod pocztowy: 15-204 Miejscowość: Białystok Województwo: Podlaskie Powiat: Powiat m. Białystok Temat priorytetu: 14 Usługi i aplikacje dla MŚP (e-handel. kształcenie i szkolenie. tworzenie sieci itp.) Forma prawna: osoba fizyczna…

  Możliwość komentowania POIG.08.02.00-20-003/12-02 Wdrożenie dwóch systemów B2B w firmie SELKAR w celu integracji i automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami została wyłączona